Visa allt om Textilkompaniet Överlida AB
Visa allt om Textilkompaniet Överlida AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 16 2 746 40 601 45 319 50 764 50 943
Övrig omsättning - 88 - - 2 6 862 488 431 430 453
Rörelseresultat (EBIT) -165 -10 -104 -150 -300 1 573 -9 809 -5 000 -1 307 -439
Resultat efter finansnetto -165 -8 -101 -136 -253 1 708 -9 417 -4 464 -844 667
Årets resultat 1 018 1 955 469 428 143 1 759 -9 394 -4 393 -690 1 444
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 184 9 002 7 276 6 730 5 101 0 1 329 1 744 1 556 1 772
Omsättningstillgångar 357 522 293 369 1 571 11 276 10 581 19 687 24 202 24 747
Tillgångar 10 541 9 523 7 569 7 099 6 671 11 276 11 910 21 431 25 758 26 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 488 9 470 7 516 7 047 6 618 11 075 9 316 18 710 23 103 23 793
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 53 54 52 53 201 2 594 2 721 2 655 2 726
Skulder och eget kapital 10 541 9 523 7 569 7 099 6 671 11 276 11 910 21 431 25 758 26 519
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 49 150 300 389 359 392 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 1 238 6 440 6 565 6 505 6 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 15 42 609 2 682 2 775 2 834 2 781
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 4 600 0 0 0 0
Omsättning 0 88 0 0 18 9 608 41 089 45 750 51 194 51 396
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 5 21 25 25 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 16 549 1 933 1 813 2 031 1 819
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 9 192 437 458 395 398 354
Rörelseresultat, EBITDA -165 -10 -104 -150 -300 2 024 -9 383 -4 698 -988 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,42% -93,24% -10,41% -10,73% -0,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -3,75% 15,16% -79,07% -20,83% -3,27% 2,52%
Vinstmarginal -% -% -% -% -1 562,50% 62,27% -23,19% -9,85% -1,66% 1,31%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -13,22% 50,57% 63,91% 62,74% 65,41%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 9 487,50% 403,31% 19,67% 37,44% 42,45% 43,23%
Soliditet 99,50% 99,44% 99,30% 99,27% 99,21% 98,22% 78,22% 87,30% 89,69% 89,72%
Kassalikviditet 673,58% 984,91% 542,59% 709,62% 2 964,15% 5 609,95% 292,25% 297,79% 528,89% 528,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...