Visa allt om Fortegroup AB
Visa allt om Fortegroup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 12 2 7 12 13 25 6 20 24
Övrig omsättning - - - - 1 - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -2 -15 -6 -1 -2 6 -66 -37 -97
Resultat efter finansnetto -5 -2 -15 -6 -1 -2 6 -66 -36 -93
Årets resultat -5 -2 -15 -6 -1 -2 6 -66 -36 -93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 22 35 37 52 54 54 55 47 61 96
Tillgångar 22 35 37 52 54 54 55 47 61 99
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -40 -36 -34 -18 -12 -11 -9 -15 50 86
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 54 54 54 54 54 54 53 0 0
Kortfristiga skulder 8 16 16 16 12 11 10 10 10 13
Skulder och eget kapital 22 35 37 52 54 54 55 47 61 99
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 12 2 7 13 13 25 7 20 24
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -2 -15 -6 -1 -2 6 -66 -34 -92
Nettoomsättningförändring -25,00% 500,00% -71,43% -41,67% -7,69% -48,00% 316,67% -70,00% -16,67% -%
Du Pont-modellen -22,73% -5,71% -40,54% -11,54% -1,85% -3,70% 10,91% -140,43% -59,02% -93,94%
Vinstmarginal -55,56% -16,67% -750,00% -85,71% -8,33% -15,38% 24,00% -1 100,00% -180,00% -387,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,92% 92,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 155,56% 158,33% 1 050,00% 514,29% 350,00% 330,77% 180,00% 616,67% 255,00% 345,83%
Soliditet -181,82% -102,86% -91,89% -34,62% -22,22% -20,37% -16,36% -31,91% 81,97% 86,87%
Kassalikviditet 275,00% 218,75% 231,25% 325,00% 450,00% 490,91% 520,00% 430,00% 610,00% 738,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...