Visa allt om Skandia Fonder AB
Visa allt om Skandia Fonder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 803 646 713 358 614 429 599 034 611 114 613 465 567 500 543 184 622 222 596 101
Övrig omsättning - - 698 - 315 4 137 3 058 11 052 2 756 -
Rörelseresultat (EBIT) 28 920 26 920 21 478 25 100 27 364 25 622 38 046 34 965 44 006 46 536
Resultat efter finansnetto 28 628 27 279 22 341 26 638 29 320 26 094 38 852 41 088 49 720 49 982
Årets resultat -723 -699 -145 213 21 526 19 138 28 598 30 185 35 141 35 843
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 959 1 007 792 906 0 0 126 491 264 332
Omsättningstillgångar 178 171 171 683 186 085 145 366 150 532 151 413 218 926 191 627 230 659 233 633
Tillgångar 179 130 172 690 186 876 146 271 150 532 151 413 219 051 192 118 230 923 233 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 445 46 349 37 714 37 859 36 616 36 616 36 616 36 616 31 164 31 164
Obeskattade reserver 0 0 405 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 474 433 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 394 388 393 372 344 390 0
Kortfristiga skulder 123 211 125 908 148 757 108 018 113 528 114 404 182 063 155 158 199 369 202 801
Skulder och eget kapital 179 130 172 690 186 876 146 271 150 532 151 413 219 051 192 118 230 923 233 965
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 978 1 899 2 173 3 109 1 695 1 637 1 171 2 060 1 519 2 731
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 243 233 285
Löner till övriga anställda 4 001 6 340 6 682 8 419 4 342 4 688 2 765 6 754 3 739 2 751
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 336 5 912 5 932 6 700 3 309 3 423 3 321 5 184 2 789 3 214
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 803 646 713 358 615 127 599 034 611 429 617 602 570 558 554 236 624 978 596 101
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 11 7 8 8 8 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 80 365 71 336 61 443 54 458 87 302 76 683 70 938 67 898 124 444 119 220
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 511 1 468 1 535 1 773 1 452 1 287 1 099 1 953 2 166 1 739
Rörelseresultat, EBITDA 28 995 26 994 21 552 25 119 27 364 25 622 38 065 35 034 44 074 46 605
Nettoomsättningförändring 12,66% 16,10% 2,57% -1,98% -0,38% 8,10% 4,48% -12,70% 4,38% -%
Du Pont-modellen 16,15% 15,84% 11,97% 18,21% 19,49% 17,24% 17,76% 21,65% 21,81% 21,42%
Vinstmarginal 3,60% 3,83% 3,64% 4,45% 4,80% 4,25% 6,85% 7,66% 8,09% 8,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,84% 6,42% 6,08% 6,23% 6,06% 6,03% 6,50% 6,71% 5,03% 5,17%
Soliditet 30,95% 26,84% 20,35% 25,88% 24,32% 24,18% 16,72% 19,06% 13,50% 13,32%
Kassalikviditet 144,61% 136,36% 125,09% 134,58% 132,59% 132,35% 120,25% 123,50% 115,69% 115,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...