Visa allt om Wasam Aktiebolag
Visa allt om Wasam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 49 386 48 241 46 351 41 769 48 500 43 388 35 803 45 441 40 898 36 675
Övrig omsättning - - - - 156 293 556 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 068 7 070 10 421 6 936 9 959 9 136 2 225 5 309 6 652 6 930
Resultat efter finansnetto 6 850 5 740 9 129 5 456 8 505 8 122 604 2 838 4 389 5 066
Årets resultat 2 763 1 320 9 103 5 534 6 736 6 299 390 1 119 1 851 2 701
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 299 53 616 54 709 56 171 57 133 57 161 57 844 59 098 59 260 43 501
Omsättningstillgångar 14 777 13 430 10 148 12 599 14 509 15 398 9 570 8 930 7 782 13 745
Tillgångar 67 076 67 047 64 857 68 770 71 643 72 559 67 414 68 028 67 043 57 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 992 11 229 9 909 13 107 12 873 11 137 9 838 9 448 8 329 6 478
Obeskattade reserver 9 914 10 135 10 714 10 687 10 894 9 795 8 487 8 470 7 287 5 518
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 235 34 310 35 510 36 980 37 880 39 080 40 280 41 480 42 680 34 173
Kortfristiga skulder 9 935 11 373 8 723 7 996 9 996 12 547 8 808 8 630 8 747 11 077
Skulder och eget kapital 67 076 67 047 64 857 68 770 71 643 72 559 67 414 68 028 67 043 57 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 621 0 60 550 558 541 1 231 64 690 675
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 689 12 571 11 629 10 936 10 788 9 648 9 480 10 848 9 379 8 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 416 4 321 4 122 4 015 3 827 3 435 3 874 3 812 3 709 3 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 386 48 241 46 351 41 769 48 656 43 681 36 359 45 441 40 898 36 675
Nyckeltal
Antal anställda 38 38 39 36 38 34 35 40 37 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 300 1 270 1 188 1 160 1 276 1 276 1 023 1 136 1 105 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) 492 477 441 452 434 427 442 417 413 403
Rörelseresultat, EBITDA 10 800 9 767 12 033 8 777 12 083 11 075 4 261 7 367 8 708 8 988
Nettoomsättningförändring 2,37% 4,08% 10,97% -13,88% 11,78% 21,19% -21,21% 11,11% 11,51% -%
Du Pont-modellen 12,04% 10,56% 16,11% 10,22% 14,05% 12,61% 3,31% 7,90% 10,22% 12,29%
Vinstmarginal 16,35% 14,68% 22,54% 16,83% 20,76% 21,08% 6,23% 11,83% 16,76% 19,18%
Bruttovinstmarginal 83,35% 83,86% 83,81% 84,27% 83,92% 82,91% 82,23% 80,65% 81,49% 80,98%
Rörelsekapital/omsättning 9,80% 4,26% 3,07% 11,02% 9,31% 6,57% 2,13% 0,66% -2,36% 7,27%
Soliditet 32,39% 28,54% 28,16% 30,51% 29,18% 25,30% 23,87% 22,85% 20,25% 18,26%
Kassalikviditet 145,06% 114,36% 111,11% 151,09% 139,74% 117,06% 103,56% 98,98% 85,42% 121,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...