Visa allt om Pärlan Hotell Aktiebolag
Visa allt om Pärlan Hotell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 490 2 587 2 383 1 909 2 084 2 063 1 699 1 715 1 947 1 858
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 306 99 169 181 85 270 40 0 141 -81
Resultat efter finansnetto 307 99 -6 3 -38 222 -21 -61 70 -156
Årets resultat 180 58 -1 3 -3 155 -21 -61 66 -156
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 7 157 169 43 23 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 882 431 86 118 216 357 420 586 841 894
Tillgångar 884 438 243 286 259 380 420 586 841 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 398 217 159 210 158 235 80 100 216 150
Obeskattade reserver 100 24 0 6 6 40 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 260 382 489 596
Kortfristiga skulder 386 196 84 71 96 104 81 104 135 149
Skulder och eget kapital 884 438 243 286 259 380 420 586 841 894
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 160 164 198 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 284 294 280 377 147 110 144 216 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 94 127 109 136 71 125 141 155 194
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0
Omsättning 2 490 2 588 2 383 1 909 2 084 2 063 1 699 1 715 1 947 1 858
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 587 2 383 1 909 2 084 2 063 850 858 974 929
Personalkostnader per anställd (tkr) - 383 438 374 516 218 187 219 285 360
Rörelseresultat, EBITDA 311 103 173 185 89 274 40 0 141 -81
Nettoomsättningförändring -3,75% 8,56% 24,83% -8,40% 1,02% 21,42% -0,93% -11,92% 4,79% -%
Du Pont-modellen 34,62% 22,60% 3,70% 25,17% 8,11% 71,05% 9,52% 0,00% 16,88% -9,06%
Vinstmarginal 12,29% 3,83% 0,38% 3,77% 1,01% 13,09% 2,35% 0,00% 7,29% -4,36%
Bruttovinstmarginal 96,14% 90,72% 86,24% 88,27% 85,36% 89,09% 90,41% 89,74% 91,94% 90,96%
Rörelsekapital/omsättning 19,92% 9,08% 0,08% 2,46% 5,76% 12,26% 19,95% 28,10% 36,26% 40,10%
Soliditet 53,85% 53,82% 65,43% 74,97% 62,71% 69,60% 19,05% 17,06% 25,68% 16,78%
Kassalikviditet 228,50% 219,90% 102,38% 166,20% 225,00% 343,27% 518,52% 563,46% 622,96% 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...