Visa allt om Pärlan Hotell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 2 587 2 383 1 909 2 084 2 063 1 699 1 715 1 947 1 858 1 980
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 99 169 181 85 270 40 0 141 -81 -39
Resultat efter finansnetto 99 -6 3 -38 222 -21 -61 70 -156 -79
Årets resultat 58 -1 3 -3 155 -21 -61 66 -156 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 157 169 43 23 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 431 86 118 216 357 420 586 841 894 991
Tillgångar 438 243 286 259 380 420 586 841 894 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 159 210 158 235 80 100 216 150 197
Obeskattade reserver 24 0 6 6 40 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 260 382 489 596 539
Kortfristiga skulder 196 84 71 96 104 81 104 135 149 256
Skulder och eget kapital 438 243 286 259 380 420 586 841 894 991
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 160 164 198 275 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 284 294 280 377 147 110 144 216 250 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 94 127 109 136 71 125 141 155 194 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Omsättning 2 588 2 383 1 909 2 084 2 063 1 699 1 715 1 947 1 858 1 980
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 587 2 383 1 909 2 084 2 063 850 858 974 929 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 438 374 516 218 187 219 285 360 156
Rörelseresultat, EBITDA 103 173 185 89 274 40 0 141 -81 -39
Nettoomsättningförändring 8,56% 24,83% -8,40% 1,02% 21,42% -0,93% -11,92% 4,79% -6,16% -%
Du Pont-modellen 22,60% 3,70% 25,17% 8,11% 71,05% 9,52% 0,00% 16,88% -9,06% -3,73%
Vinstmarginal 3,83% 0,38% 3,77% 1,01% 13,09% 2,35% 0,00% 7,29% -4,36% -1,87%
Bruttovinstmarginal 90,72% 86,24% 88,27% 85,36% 89,09% 90,41% 89,74% 91,94% 90,96% 92,73%
Rörelsekapital/omsättning 9,08% 0,08% 2,46% 5,76% 12,26% 19,95% 28,10% 36,26% 40,10% 37,12%
Soliditet 53,82% 65,43% 74,97% 62,71% 69,60% 19,05% 17,06% 25,68% 16,78% 19,88%
Kassalikviditet 219,90% 102,38% 166,20% 225,00% 343,27% 518,52% 563,46% 622,96% 600,00% 387,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...