Visa allt om Kumla Bil Aktiebolag
Visa allt om Kumla Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 10 7 992 34 947 66 350 86 825 76 545
Övrig omsättning - 154 24 - - 950 - - 1 278 572
Rörelseresultat (EBIT) -42 108 -19 -79 -175 -155 -826 -3 031 -381 -2 345
Resultat efter finansnetto 1 477 1 214 1 275 1 024 633 478 -1 362 -3 609 -1 373 -2 575
Årets resultat 1 477 1 214 1 275 1 024 633 478 -1 362 -3 609 -1 373 -2 575
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 651 11 130 10 024 8 728 7 625 6 814 3 305 4 352 4 200 6 641
Omsättningstillgångar 95 105 93 156 160 118 3 805 7 510 10 488 9 666
Tillgångar 12 746 11 235 10 117 8 884 7 785 6 932 7 111 11 862 14 688 16 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 249 1 772 558 -717 -1 741 -2 373 -2 852 -1 490 1 419 2 792
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 458 9 409 9 343 9 270 9 222 9 009 7 378 3 864 3 219 4 084
Kortfristiga skulder 40 54 215 331 304 297 2 584 9 488 10 051 9 430
Skulder och eget kapital 12 746 11 235 10 117 8 884 7 785 6 932 7 111 11 862 14 688 16 307
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 197 436 910 1 127 818
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 1 003 3 978 5 894 6 210 6 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 377 1 445 2 246 2 589 2 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 154 24 0 10 8 942 34 947 66 350 88 103 77 117
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 4 19 22 29 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 998 1 839 3 016 2 994 3 328
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 408 320 425 356 433
Rörelseresultat, EBITDA -42 108 -19 -79 -175 -155 -772 -2 972 136 -1 769
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,87% -77,13% -47,33% -23,58% 13,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 8,16% 9,30% -11,57% -25,54% -2,59% -14,36%
Vinstmarginal -% -% -% -% 6 350,00% 8,07% -2,35% -4,57% -0,44% -3,06%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 23,31% 24,78% 17,09% 16,43% 16,69%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -1 440,00% -2,24% 3,49% -2,98% 0,50% 0,31%
Soliditet 25,49% 15,77% 5,52% -8,07% -22,36% -34,23% -40,11% -12,56% 9,66% 17,12%
Kassalikviditet 237,50% 194,44% 43,26% 47,13% 52,63% 39,73% 31,39% 13,44% 17,83% 17,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...