Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Alert

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 183 163 306 750 1 061 2 229 549 699 390 0
Övrig omsättning 6 - 10 - - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 2 27 42 47 19 596 71 274 139 -23
Resultat efter finansnetto -23 -7 -2 4 -1 907 429 -40 1 076 35 -12
Årets resultat -23 -9 -4 -19 -1 746 238 -40 1 018 18 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 123 1 002 1 002 1 046 1 287 6 547 6 066 2 714 2 734 651
Omsättningstillgångar 624 616 688 818 1 732 256 556 1 520 189 804
Tillgångar 1 746 1 617 1 689 1 864 3 019 6 802 6 623 4 234 2 923 1 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 81 91 95 114 1 360 1 122 1 162 144 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 161 66 66 34 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 505 1 350 1 450 1 650 2 652 5 162 5 129 2 000 2 000 0
Kortfristiga skulder 182 186 149 119 253 120 306 1 006 745 1 304
Skulder och eget kapital 1 746 1 617 1 689 1 864 3 019 6 802 6 623 4 234 2 923 1 456
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 189 163 316 750 1 061 2 229 549 699 390 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 27 42 88 130 693 203 295 160 -23
Nettoomsättningförändring 12,27% -46,73% -59,20% -29,31% -52,40% 306,01% -21,46% 79,23% -% -%
Du Pont-modellen 0,11% 1,67% 2,49% 4,29% 0,99% 8,76% 1,07% 29,12% 4,82% -%
Vinstmarginal 1,09% 16,56% 13,73% 10,67% 2,83% 26,74% 12,93% 176,39% 36,15% -%
Bruttovinstmarginal 13,66% 42,33% 29,08% 27,20% 29,69% 43,83% 100,00% 56,65% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 241,53% 263,80% 176,14% 93,20% 139,40% 6,10% 45,54% 73,53% -142,56% -%
Soliditet 3,38% 5,01% 5,39% 5,10% 3,78% 21,74% 17,68% 28,57% 5,76% 9,89%
Kassalikviditet 342,86% 331,18% 461,74% 687,39% 684,58% 213,33% 181,70% 151,09% 25,37% 61,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...