Visa allt om Jerbol System Aktiebolag
Visa allt om Jerbol System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 115 112 198 81 312 205 253 145 109 170
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -3 1 16 -4 -11 -46 25 -12 6 -14
Resultat efter finansnetto -3 2 18 2 5 -43 30 5 12 -8
Årets resultat -3 2 15 40 5 -43 23 5 10 175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 172 1 180 1 202 1 159 1 150 1 137 1 160 1 133 1 129 1 122
Tillgångar 1 172 1 180 1 202 1 159 1 150 1 137 1 160 1 133 1 129 1 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 170 1 174 1 171 1 156 1 116 1 110 1 154 1 130 1 126 1 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 7 31 3 34 27 7 2 4 6
Skulder och eget kapital 1 172 1 180 1 202 1 159 1 150 1 137 1 160 1 133 1 129 1 122
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 115 112 198 81 312 205 253 145 109 176
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 1 16 -4 -11 -46 25 -12 6 -14
Nettoomsättningförändring 2,68% -43,43% 144,44% -74,04% 52,20% -18,97% 74,48% 33,03% -35,88% -%
Du Pont-modellen -0,26% 0,17% 1,58% 0,17% 0,43% -3,69% 2,59% 0,44% 1,06% -0,80%
Vinstmarginal -2,61% 1,79% 9,60% 2,47% 1,60% -20,49% 11,86% 3,45% 11,01% -5,29%
Bruttovinstmarginal 20,00% 20,54% 15,66% 34,57% 44,55% 10,24% 16,21% 2,07% 32,11% 37,65%
Rörelsekapital/omsättning 1 018,26% 1 047,32% 591,41% 1 427,16% 357,69% 541,46% 455,73% 780,00% 1 032,11% 656,47%
Soliditet 99,83% 99,49% 97,42% 99,74% 97,04% 97,63% 99,48% 99,74% 99,73% 99,38%
Kassalikviditet 117 200,00% 16 857,14% 3 877,42% 38 633,33% 3 382,35% 4 211,11% 16 571,43% 56 650,00% 28 225,00% 18 700,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...