Visa allt om Catena Terminalen 1 AB
Visa allt om Catena Terminalen 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 557 10 536 10 799 10 750 10 430 10 426 10 268 10 005 9 647 10 611
Övrig omsättning - - - - - - 27 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 632 6 275 5 782 5 940 5 444 4 984 5 963 5 742 6 216 9 854
Resultat efter finansnetto 6 112 5 646 4 956 3 579 2 786 3 534 3 906 260 2 560 8 024
Årets resultat 1 459 1 735 860 3 433 1 840 2 604 2 875 440 1 644 5 777
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 054 59 408 60 970 62 554 64 140 125 288 126 768 128 640 130 041 70 523
Omsättningstillgångar 12 834 10 273 7 293 61 001 59 291 6 311 4 229 1 805 294 44
Tillgångar 71 888 69 681 68 263 123 555 123 431 131 599 130 997 130 445 130 335 70 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 236 46 777 39 896 39 036 37 024 35 686 34 851 32 934 32 494 30 849
Obeskattade reserver 1 110 893 677 758 564 276 276 276 276 0
Avsättningar (tkr) 0 0 5 146 4 825 5 383 5 000 4 617 4 233 4 099 3 691
Långfristiga skulder 14 977 14 977 14 977 74 427 74 053 82 123 87 464 90 288 89 832 0
Kortfristiga skulder 7 565 7 034 7 567 4 509 6 407 8 514 3 789 2 714 3 634 36 026
Skulder och eget kapital 71 888 69 681 68 263 123 555 123 431 131 599 130 997 130 445 130 335 70 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 557 10 536 10 799 10 750 10 430 10 426 10 295 10 005 9 647 10 611
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 131 7 837 7 366 7 525 7 017 6 550 7 529 7 304 7 821 10 843
Nettoomsättningförändring 0,20% -2,44% 0,46% 3,07% 0,04% 1,54% 2,63% 3,71% -9,08% -%
Du Pont-modellen 9,23% 9,01% 8,47% 4,81% 4,41% 3,79% 4,55% 4,40% 4,77% 15,07%
Vinstmarginal 62,82% 59,59% 53,54% 55,26% 52,20% 47,80% 58,07% 57,39% 64,43% 100,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,80% 77,51% 57,39% 64,43% 99,07%
Rörelsekapital/omsättning 49,91% 30,74% -2,54% 525,51% 507,04% -21,13% 4,29% -9,09% -34,62% -339,10%
Soliditet 68,30% 68,13% 59,22% 32,05% 30,33% 27,27% 26,76% 25,40% 25,08% 43,72%
Kassalikviditet 169,65% 146,05% 96,38% 1 352,87% 925,41% 74,12% 111,61% 66,51% 8,09% 0,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...