Visa allt om Brandsbergagarden AB
Visa allt om Brandsbergagarden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 6 15 - - - - 17 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 15 -10 -10 -9 -6 5 -13 -27 -3
Resultat efter finansnetto -8 41 4 -58 -116 -16 42 22 29 7
Årets resultat -9 86 29 -32 -117 -12 77 66 47 46
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 220 234 382 525 724 992 1 280 1 267 1 362 1 431
Tillgångar 220 234 382 525 724 992 1 280 1 267 1 362 1 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 186 256 382 558 803 943 986 1 017 1 066
Obeskattade reserver 0 0 70 108 138 138 149 213 290 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 47 57 35 28 51 189 68 56 56
Skulder och eget kapital 220 234 382 525 724 992 1 280 1 267 1 362 1 431
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 87 156 156 143 128 128 120 97 97
Omsättning 6 15 0 0 0 0 17 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 15 -10 -10 -9 -6 5 -13 -27 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 45,45% 79,49% 81,31% 87,92% 91,12% 91,20% 82,25% 89,93% 90,00% 90,04%
Kassalikviditet 183,33% 497,87% 670,18% 1 500,00% 2 585,71% 1 945,10% 677,25% 1 863,24% 2 432,14% 2 555,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...