Visa allt om Grannas A Olssons Hemslöjds Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 327 16 948 16 272 13 272 15 863 14 279 14 299 13 364 13 883 12 711
Övrig omsättning 226 54 71 68 51 87 38 40 39 36
Rörelseresultat (EBIT) 1 896 1 089 1 197 1 859 802 400 1 376 881 714 650
Resultat efter finansnetto 1 906 1 140 1 241 1 893 836 437 1 384 949 725 650
Årets resultat 1 456 765 815 1 037 576 312 778 537 387 383
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 967 1 077 1 147 1 295 1 398 1 455 1 535 1 615 1 681 1 789
Omsättningstillgångar 11 633 9 681 9 343 8 407 6 689 6 222 5 843 4 905 4 561 4 070
Tillgångar 12 599 10 758 10 490 9 703 8 088 7 677 7 378 6 519 6 241 5 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 558 6 255 5 643 4 982 4 098 3 675 3 664 3 039 2 654 2 421
Obeskattade reserver 2 378 2 355 2 212 2 032 1 554 1 508 1 497 1 173 981 805
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 663 2 147 2 635 2 689 2 436 2 494 2 218 2 307 2 606 2 633
Skulder och eget kapital 12 599 10 758 10 490 9 703 8 088 7 677 7 378 6 519 6 241 5 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 300 0 0 1 156 1 134 1 003 959
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 300 - - 300 240 - -
Löner till övriga anställda 5 866 5 493 7 581 5 279 6 927 7 070 5 181 5 502 5 204 4 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 621 2 634 2 668 1 858 2 459 2 416 1 867 2 222 2 190 1 995
Utdelning till aktieägare 357 153 153 153 153 153 301 153 153 153
Omsättning 18 553 17 002 16 343 13 340 15 914 14 366 14 337 13 404 13 922 12 747
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 20 24 24 24 23 25 24 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 078 997 814 553 661 595 622 535 578 578
Personalkostnader per anställd (tkr) 639 609 516 299 394 399 360 358 352 337
Rörelseresultat, EBITDA 2 039 1 246 1 345 1 962 946 540 1 521 1 030 873 809
Nettoomsättningförändring 8,14% 4,15% 22,60% -% 11,09% -0,14% 7,00% -3,74% 9,22% -%
Du Pont-modellen 15,13% 10,63% 11,84% 19,51% 10,36% 5,69% 18,81% 14,54% 12,00% 11,37%
Vinstmarginal 10,40% 6,75% 7,63% 14,26% 5,28% 3,06% 9,71% 7,09% 5,40% 5,24%
Bruttovinstmarginal 80,42% 77,91% 77,77% 80,33% 78,77% 78,18% 77,43% 80,14% 83,04% 82,10%
Rörelsekapital/omsättning 48,94% 44,45% 41,22% 43,08% 26,81% 26,11% 25,35% 19,44% 14,08% 11,31%
Soliditet 74,71% 75,22% 70,24% 66,78% 64,83% 62,35% 64,61% 59,57% 53,84% 51,21%
Kassalikviditet 273,98% 258,92% 197,72% 179,51% 101,93% 69,69% 101,35% 63,42% 69,92% 58,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...