Visa allt om Aktiebolaget Service Elektrikern Ulf Juhlin
Visa allt om Aktiebolaget Service Elektrikern Ulf Juhlin

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 47 155 242 471 818 693
Övrig omsättning - - - - - 6 - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -7 -8 -8 -57 -38 -56 -74 1 14
Resultat efter finansnetto -7 -7 -8 -8 -57 -38 -52 -69 1 13
Årets resultat -7 -7 -8 -8 -57 -38 -52 -69 0 13
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 193 197 202 207 211 216 220 225 232 240
Omsättningstillgångar 52 52 52 55 57 70 84 104 302 247
Tillgångar 245 249 254 262 268 286 304 329 533 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 29 36 44 52 104 142 194 263 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 223 220 218 218 216 183 162 134 270 224
Skulder och eget kapital 245 249 254 262 268 286 304 329 533 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 129 258 215
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 42 79 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 47 161 242 480 818 693
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 47 155 242 471 818 693
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 8 - 171 338 285
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -3 -3 -52 -33 -51 -67 9 19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -69,68% -35,95% -48,62% -42,42% 18,04% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -21,27% -13,29% -17,43% -20,67% 0,19% 2,87%
Vinstmarginal -% -% -% -% -121,28% -24,52% -21,90% -14,44% 0,12% 2,02%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 36,17% 69,03% 39,26% 80,47% 87,29% 91,05%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -338,30% -72,90% -32,23% -6,37% 3,91% 3,32%
Soliditet 8,98% 11,65% 14,17% 16,79% 19,40% 36,36% 46,71% 58,97% 49,34% 54,00%
Kassalikviditet 23,32% 23,64% 23,85% 25,23% 26,39% 38,25% 51,85% 77,61% 111,85% 110,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...