Visa allt om I.B.A. Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om I.B.A. Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 2 -8 -5 -6 -6 -2
Resultat efter finansnetto 352 117 105 109 320 306 189 117 328 0
Årets resultat 274 90 186 58 129 307 137 59 177 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 353 117 315 210 720 765 550 384 445 0
Omsättningstillgångar 147 120 157 241 261 101 172 421 232 118
Tillgångar 500 237 472 452 981 866 722 805 677 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 394 210 395 209 675 676 369 352 292 115
Obeskattade reserver 0 0 0 135 107 0 113 113 82 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 28 77 108 200 191 240 340 302 3
Skulder och eget kapital 500 237 472 452 981 866 722 805 677 118
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 270 90 275 0 523 130 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 2 -8 -5 -6 -6 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,80% 88,61% 83,69% 68,25% 76,85% 78,06% 62,64% 53,83% 51,85% 97,46%
Kassalikviditet 138,68% 428,57% 203,90% 223,15% 130,50% 52,88% 71,67% 123,82% 76,82% 3 933,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...