Visa allt om BSR Innovation AB
Visa allt om BSR Innovation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 8 10 32 59 650 110
Övrig omsättning - - - - - - 1 - 161 24
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -2 -21 -34 -34 -518 -1 074 -199 -10
Resultat efter finansnetto 0 0 -2 -21 -34 -35 -518 -1 070 -196 -4
Årets resultat 0 0 -2 -21 -16 -35 -382 -1 070 -196 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 15 30 45 60 0 0
Omsättningstillgångar 98 98 98 103 114 65 429 392 412 163
Tillgångar 98 98 98 103 129 96 474 453 412 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 97 97 99 119 85 120 120 120 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 1 4 10 11 354 333 292 47
Skulder och eget kapital 98 98 98 103 129 96 474 453 412 163
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 0 177 226 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 - - 0 67 91 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 8 10 33 59 811 134
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 32 59 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 244 329 - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -2 -6 -19 -19 -503 -1 059 -199 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -20,00% -68,75% -45,76% -90,92% 490,91% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -26,36% -35,42% -109,28% -236,20% -47,82% -2,45%
Vinstmarginal -% -% -% -% -425,00% -340,00% -1 618,75% -1 813,56% -30,31% -3,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -87,50% 10,00% -750,00% -505,08% 94,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 1 300,00% 540,00% 234,38% 100,00% 18,46% 105,45%
Soliditet 98,98% 98,98% 98,98% 96,12% 92,25% 88,54% 25,32% 26,49% 29,13% 71,78%
Kassalikviditet 9 800,00% 9 800,00% 9 800,00% 2 575,00% 1 140,00% 590,91% 13,56% 23,42% 141,10% 346,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...