Visa allt om Borås Racketcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 379 559 1 875 1 893 1 758 1 770 1 694 1 658 1 472 1 550
Övrig omsättning - 125 191 138 104 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -64 26 83 21 22 39 81 117 -89
Resultat efter finansnetto -16 -67 24 80 19 20 37 79 112 -92
Årets resultat -16 0 23 43 11 9 19 41 76 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 9 24 40
Omsättningstillgångar 315 337 523 563 542 602 512 554 362 363
Tillgångar 315 337 523 563 542 602 513 563 386 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 296 296 353 310 323 314 295 255 179
Obeskattade reserver 0 0 67 75 55 55 50 40 20 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Kortfristiga skulder 35 41 159 135 177 223 149 228 112 178
Skulder och eget kapital 315 337 523 563 542 602 513 563 386 403
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 319 357 311 314 269 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 61 232 670 572 218 0 116 64 32 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 12 76 219 188 167 208 141 131 118 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 80 0 25 0 0 0 0
Omsättning 379 684 2 066 2 031 1 862 1 770 1 694 1 658 1 472 1 550
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 379 559 938 947 879 885 847 829 736 775
Personalkostnader per anställd (tkr) 89 321 469 382 375 298 294 259 239 256
Rörelseresultat, EBITDA -16 -64 26 83 21 23 46 97 133 -73
Nettoomsättningförändring -32,20% -70,19% -0,95% 7,68% -0,68% 4,49% 2,17% 12,64% -5,03% -%
Du Pont-modellen -5,08% -18,99% 4,97% 14,74% 3,87% 3,65% 7,60% 14,39% 30,31% -22,08%
Vinstmarginal -4,22% -11,45% 1,39% 4,38% 1,19% 1,24% 2,30% 4,89% 7,95% -5,74%
Bruttovinstmarginal 47,23% 64,94% 52,85% 45,80% 47,90% 45,14% 46,10% 47,65% 51,70% 40,13%
Rörelsekapital/omsättning 73,88% 52,95% 19,41% 22,61% 20,76% 21,41% 21,43% 19,66% 16,98% 11,94%
Soliditet 88,89% 87,83% 66,04% 72,52% 64,67% 60,39% 68,23% 57,51% 69,79% 44,42%
Kassalikviditet 362,86% 251,22% 92,45% 128,89% 88,14% 91,03% 96,64% 94,74% 58,93% 47,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...