Visa allt om Borås Racketcenter AB
Visa allt om Borås Racketcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 374 379 559 1 875 1 893 1 758 1 770 1 694 1 658 1 472
Övrig omsättning - - 125 191 138 104 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -16 -64 26 83 21 22 39 81 117
Resultat efter finansnetto 8 -16 -67 24 80 19 20 37 79 112
Årets resultat 8 -16 0 23 43 11 9 19 41 76
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 9 24
Omsättningstillgångar 321 315 337 523 563 542 602 512 554 362
Tillgångar 321 315 337 523 563 542 602 513 563 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 280 296 296 353 310 323 314 295 255
Obeskattade reserver 0 0 0 67 75 55 55 50 40 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 35 41 159 135 177 223 149 228 112
Skulder och eget kapital 321 315 337 523 563 542 602 513 563 386
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 61 0 0 0 - 319 357 311 314 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 61 232 670 572 218 0 116 64 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 12 76 219 188 167 208 141 131 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 0 25 0 0 0
Omsättning 374 379 684 2 066 2 031 1 862 1 770 1 694 1 658 1 472
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 374 379 559 938 947 879 885 847 829 736
Personalkostnader per anställd (tkr) 80 89 321 469 382 375 298 294 259 239
Rörelseresultat, EBITDA 8 -16 -64 26 83 21 23 46 97 133
Nettoomsättningförändring -1,32% -32,20% -70,19% -0,95% 7,68% -0,68% 4,49% 2,17% 12,64% -%
Du Pont-modellen 2,49% -5,08% -18,99% 4,97% 14,74% 3,87% 3,65% 7,60% 14,39% 30,31%
Vinstmarginal 2,14% -4,22% -11,45% 1,39% 4,38% 1,19% 1,24% 2,30% 4,89% 7,95%
Bruttovinstmarginal 45,99% 47,23% 64,94% 52,85% 45,80% 47,90% 45,14% 46,10% 47,65% 51,70%
Rörelsekapital/omsättning 77,01% 73,88% 52,95% 19,41% 22,61% 20,76% 21,41% 21,43% 19,66% 16,98%
Soliditet 89,72% 88,89% 87,83% 66,04% 72,52% 64,67% 60,39% 68,23% 57,51% 69,79%
Kassalikviditet 493,94% 362,86% 251,22% 92,45% 128,89% 88,14% 91,03% 96,64% 94,74% 58,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...