Visa allt om Sommar på en tisdag AB
Visa allt om Sommar på en tisdag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 356 402 73 62 269 345 1 401 1 581 2 749 4 736
Övrig omsättning - - - - - 21 - 5 - 28
Rörelseresultat (EBIT) -69 152 53 50 -52 -175 42 -56 54 606
Resultat efter finansnetto -50 154 94 62 -67 -186 14 -77 11 596
Årets resultat -50 154 94 62 -67 -186 4 -13 34 381
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 0 325 350 150 167 53 67 83
Omsättningstillgångar 69 263 347 61 67 390 538 1 071 923 789
Tillgångar 169 363 347 386 417 540 705 1 124 990 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 267 268 174 111 79 265 261 274 290
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 66 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 50 50 150 150 150 150 534 278 29
Kortfristiga skulder 72 46 30 63 154 311 291 328 373 430
Skulder och eget kapital 169 363 347 386 417 540 705 1 124 990 872
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 84 282 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 211 137 0 0 0 0 128 357 812 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 157 51 0 0 0 0 112 270 305 136
Utdelning till aktieägare 0 155 80 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 356 402 73 62 269 366 1 401 1 586 2 749 4 764
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 1 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 356 402 - - - - 1 401 527 687 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 222 - - - - 345 311 283 180
Rörelseresultat, EBITDA -69 152 53 50 -52 -158 56 -25 82 624
Nettoomsättningförändring -11,44% 450,68% 17,74% -76,95% -22,03% -75,37% -11,39% -42,49% -41,96% -%
Du Pont-modellen -28,40% 43,80% 29,68% 19,43% -12,47% -32,41% 6,24% -3,02% 5,76% 69,72%
Vinstmarginal -13,48% 39,55% 141,10% 120,97% -19,33% -50,72% 3,14% -2,15% 2,07% 12,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,84% 53,98% 434,25% -3,23% -32,34% 22,90% 17,63% 47,00% 20,01% 7,58%
Soliditet 36,69% 73,55% 77,23% 45,08% 26,62% 14,63% 37,59% 23,22% 32,48% 43,50%
Kassalikviditet 95,83% 571,74% 1 156,67% 96,83% 43,51% 125,40% 184,88% 326,52% 247,45% 183,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...