Visa allt om Denthouse Aktiebolag
Visa allt om Denthouse Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 762 14 066 15 838 15 436 16 418 19 266 21 835 19 855 19 962 17 034
Övrig omsättning 179 50 64 4 106 - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 217 336 611 410 82 831 1 028 291 854 560
Resultat efter finansnetto 141 267 538 316 10 752 905 225 772 480
Årets resultat 172 234 371 180 8 365 483 101 398 237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 8 25 47 73 118 130 186 242 168
Omsättningstillgångar 5 771 6 388 6 748 5 913 6 336 6 795 7 144 7 504 6 925 7 683
Tillgångar 5 803 6 396 6 773 5 959 6 409 6 912 7 274 7 690 7 167 7 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 072 1 701 1 466 1 096 916 908 1 143 660 1 659 1 361
Obeskattade reserver 713 860 944 951 973 1 120 1 030 818 765 562
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 420 199 400 479 1 058 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 597 3 636 3 962 3 434 3 462 4 884 5 101 6 212 4 743 5 928
Skulder och eget kapital 5 803 6 396 6 773 5 959 6 409 6 912 7 274 7 690 7 167 7 852
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 276 2 236 2 340 1 046 771 1 066 1 157 982
Varav tantiem till styrelse & VD - - 276 0 - - - 0 228 210
Löner till övriga anställda 2 464 1 486 1 496 0 0 1 633 1 709 1 449 1 479 1 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 134 837 955 787 824 1 135 1 019 1 073 1 057 912
Utdelning till aktieägare 0 800 0 0 0 0 600 0 1 100 100
Omsättning 17 941 14 116 15 902 15 440 16 524 19 266 21 835 19 855 19 962 17 049
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 7 8 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 960 2 813 3 168 3 087 2 345 2 408 2 729 3 309 3 327 2 839
Personalkostnader per anställd (tkr) 616 483 563 673 520 492 455 575 593 522
Rörelseresultat, EBITDA 224 353 633 436 149 905 1 108 371 942 643
Nettoomsättningförändring 26,28% -11,19% 2,60% -5,98% -14,78% -11,77% 9,97% -0,54% 17,19% -%
Du Pont-modellen 3,77% 5,27% 9,05% 7,01% 1,44% 12,04% 14,13% 3,81% 11,94% 7,13%
Vinstmarginal 1,23% 2,40% 3,87% 2,71% 0,56% 4,32% 4,71% 1,48% 4,29% 3,29%
Bruttovinstmarginal 35,82% 37,54% 39,15% 41,34% 42,35% 43,45% 38,41% 35,72% 38,98% 36,86%
Rörelsekapital/omsättning 12,24% 19,56% 17,59% 16,06% 17,51% 9,92% 9,36% 6,51% 10,93% 10,30%
Soliditet 28,06% 37,08% 32,52% 30,15% 25,48% 25,08% 26,15% 16,24% 30,83% 22,49%
Kassalikviditet 64,97% 80,47% 75,87% 64,36% 59,68% 55,14% 47,32% 51,05% 61,06% 70,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...