Visa allt om Obriga AB
Visa allt om Obriga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 125 95 78 105 277 81 51 50 41 610
Övrig omsättning - - - - - - - - 186 231
Rörelseresultat (EBIT) 76 46 35 50 243 61 36 -44 8 191
Resultat efter finansnetto 76 46 35 50 242 60 35 -37 15 199
Årets resultat 58 35 27 36 178 44 25 2 2 121
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 471 370 393 400 475 266 191 150 294 451
Tillgångar 471 370 393 400 475 266 191 150 294 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 399 341 306 279 323 206 161 137 135 253
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 23 81 42 28 27 12 0 0 38
Kortfristiga skulder 10 5 6 79 124 34 17 13 119 121
Skulder och eget kapital 471 370 393 400 475 266 191 150 294 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 29 20 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 86 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 60 0 0 0 120
Omsättning 125 95 78 105 277 81 51 50 227 841
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 50 21 305
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 29 68 91
Rörelseresultat, EBITDA 76 46 35 50 243 61 36 -44 8 191
Nettoomsättningförändring 31,58% 21,79% -25,71% -62,09% 241,98% 58,82% 2,00% 21,95% -93,28% -%
Du Pont-modellen 16,14% 12,43% 8,91% 12,50% 51,37% 22,93% 18,85% -24,67% 5,10% 44,12%
Vinstmarginal 60,80% 48,42% 44,87% 47,62% 88,09% 75,31% 70,59% -74,00% 36,59% 32,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,00% 51,22% 37,54%
Rörelsekapital/omsättning 368,80% 384,21% 496,15% 305,71% 126,71% 286,42% 341,18% 274,00% 426,83% 54,10%
Soliditet 84,71% 92,16% 77,86% 69,75% 68,00% 77,44% 84,29% 91,33% 55,71% 62,48%
Kassalikviditet 4 710,00% 7 400,00% 6 550,00% 506,33% 383,06% 782,35% 1 123,53% 1 153,85% 247,06% 372,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...