Visa allt om Asenio communication AB
Visa allt om Asenio communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 223 1 072 1 164 1 128 1 087 958 876 996 1 298 1 092
Övrig omsättning - - - - 35 - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 20 79 13 40 -31 35 1 -34 62
Resultat efter finansnetto 12 16 78 3 25 -37 27 -7 -45 37
Årets resultat 10 13 60 2 25 -37 20 -3 -29 18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 7 33 37 39 25 38 52 37
Omsättningstillgångar 357 250 245 257 309 258 237 215 288 290
Tillgångar 357 253 252 290 346 297 262 253 340 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 172 159 99 97 72 109 89 92 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 84 0 0 29 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 142 81 93 162 249 225 153 164 248 186
Skulder och eget kapital 357 253 252 290 346 297 262 253 340 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 305 0 0 290 276 351 435 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 385 364 0 313 291 0 0 0 49 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 128 108 115 95 104 89 102 132 87
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 223 1 072 1 164 1 128 1 122 958 876 1 001 1 298 1 092
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 223 1 072 1 164 1 128 1 087 958 876 996 649 1 092
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 501 417 436 397 400 366 459 309 405
Rörelseresultat, EBITDA 21 24 81 17 50 -20 46 12 -23 65
Nettoomsättningförändring 14,09% -7,90% 3,19% 3,77% 13,47% 9,36% -12,05% -23,27% 18,86% -%
Du Pont-modellen 5,88% 7,91% 33,33% 4,48% 11,56% -10,44% 13,74% 0,40% -10,00% 19,02%
Vinstmarginal 1,72% 1,87% 7,22% 1,15% 3,68% -3,24% 4,11% 0,10% -2,62% 5,68%
Bruttovinstmarginal 65,41% 73,79% 66,84% 59,57% 64,03% 69,42% 72,83% 69,88% 64,02% 68,77%
Rörelsekapital/omsättning 17,58% 15,76% 13,06% 8,42% 5,52% 3,44% 9,59% 5,12% 3,08% 9,52%
Soliditet 36,97% 67,98% 63,10% 34,14% 28,03% 24,24% 41,60% 35,18% 27,06% 41,53%
Kassalikviditet 251,41% 308,64% 263,44% 158,64% 124,10% 114,67% 154,90% 131,10% 116,13% 155,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...