Visa allt om Elisabeth Wikström Konsult Aktiebolag
Visa allt om Elisabeth Wikström Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 111 72 268 971 2 502 2 494 2 527 2 524 2 873 2 746
Övrig omsättning - - - 65 - 10 - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -293 -386 -677 93 385 701 441 367 464 -4
Resultat efter finansnetto -451 89 -706 410 365 866 534 145 1 178 672
Årets resultat -471 77 6 504 125 563 345 30 791 472
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 689 2 811 1 917 1 953 1 002 2 175 1 515 1 531 1 437 1 478
Omsättningstillgångar 1 574 2 908 3 967 4 600 5 639 4 647 4 752 4 276 5 073 3 686
Tillgångar 5 262 5 719 5 884 6 552 6 641 6 822 6 267 5 807 6 510 5 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 865 5 336 5 360 5 454 5 050 5 084 4 771 4 526 4 584 3 894
Obeskattade reserver 314 314 314 1 046 1 234 877 732 644 646 494
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50
Kortfristiga skulder 83 68 210 52 308 812 714 587 1 229 727
Skulder och eget kapital 5 262 5 719 5 884 6 552 6 641 6 822 6 267 5 807 6 510 5 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 240 291 345 600 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 60 48 48 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 12 50 62 226 484 369
Utdelning till aktieägare 1 000 0 100 100 100 0 250 100 89 100
Omsättning 111 72 268 1 036 2 502 2 504 2 527 2 524 2 880 2 746
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 624 632 631 958 915
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 77 107 191 377 333
Rörelseresultat, EBITDA -271 -361 -641 129 431 750 514 450 555 138
Nettoomsättningförändring 54,17% -73,13% -72,40% -61,19% 0,32% -1,31% 0,12% -12,15% 4,62% -%
Du Pont-modellen 1,63% 1,59% -10,44% 6,26% 10,72% 12,90% 8,76% 6,39% 18,31% 13,19%
Vinstmarginal 77,48% 126,39% -229,10% 42,22% 28,46% 35,28% 21,73% 14,70% 41,49% 24,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 343,24% 3 944,44% 1 401,87% 468,38% 213,07% 153,77% 159,79% 146,16% 133,80% 107,76%
Soliditet 97,11% 97,59% 95,26% 95,01% 89,74% 84,00% 84,74% 85,93% 77,56% 82,29%
Kassalikviditet 1 896,39% 4 276,47% 1 889,05% 8 846,15% 1 830,84% 572,29% 665,55% 728,45% 412,77% 507,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...