Visa allt om CC Sterner AB
Visa allt om CC Sterner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 9 1 352 12 744 11 672
Övrig omsättning - 61 - 13 - - 45 - 300 57
Rörelseresultat (EBIT) 0 53 -10 8 -17 -21 -146 -177 1 034 -128
Resultat efter finansnetto -4 53 -10 8 -13 -11 -100 -213 1 062 -121
Årets resultat -4 53 -10 8 -13 -11 -100 -149 719 -76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 219 282 534
Omsättningstillgångar 448 448 398 405 396 543 869 2 384 4 206 4 540
Tillgångar 448 448 398 405 396 543 869 2 603 4 489 5 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 448 395 404 396 529 841 1 540 1 689 1 971
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 853 802 728
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 0 4 0 0 13 28 209 1 933 2 376
Skulder och eget kapital 448 448 398 405 396 543 869 2 603 4 489 5 074
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 21 176 305
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 2 206 2 309
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 10 28 967 945
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 300 800 0 1 000
Omsättning 0 61 0 13 0 0 54 1 352 13 044 11 729
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 821 1 459
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 500 496
Rörelseresultat, EBITDA 0 53 -10 8 -17 -21 -146 -113 1 102 -22
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -99,33% -89,39% 9,18% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -10,24% -6,15% 23,68% -2,36%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -988,89% -11,83% 8,34% -1,03%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 17,60% 39,14% 45,46%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 9 344,44% 160,87% 17,84% 18,54%
Soliditet 99,11% 100,00% 99,25% 99,75% 100,00% 97,42% 96,78% 59,16% 38,65% 38,85%
Kassalikviditet 11 200,00% -% 9 950,00% -% -% 4 176,92% 3 103,57% 1 123,92% 217,59% 191,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...