Visa allt om Landbergs Fastigheter AB
Visa allt om Landbergs Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 496 1 526 1 532 1 544 1 414 1 320 1 273 1 257 1 209 1 139
Övrig omsättning - 2 3 58 3 12 12 - 100 385
Rörelseresultat (EBIT) -76 34 -58 10 -144 230 110 384 390 420
Resultat efter finansnetto 29 24 -147 54 -495 138 624 -661 207 1 045
Årets resultat 29 24 -147 54 -512 101 639 -715 151 866
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 027 6 013 6 161 5 934 6 044 6 132 6 213 6 314 6 422 6 524
Omsättningstillgångar 2 585 2 554 2 621 2 604 2 665 2 784 3 061 1 635 2 070 1 535
Tillgångar 8 612 8 566 8 782 8 538 8 709 8 916 9 273 7 949 8 491 8 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 680 1 651 1 627 1 774 1 720 2 232 2 131 1 492 1 682 1 531
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 895 5 895 5 895 6 195 6 195 5 000 6 095 5 776 5 693 5 803
Kortfristiga skulder 1 037 1 020 1 260 569 794 1 684 1 047 681 1 116 725
Skulder och eget kapital 8 612 8 566 8 782 8 538 8 709 8 916 9 273 7 949 8 491 8 059
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 330 0 0 0 0 0 0 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 360 347 0 330 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 190 247 135 32 0 0 0 0 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 496 1 528 1 535 1 602 1 417 1 332 1 285 1 257 1 309 1 524
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 496 1 526 1 532 1 544 1 414 - - - - 1 139
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 541 577 465 136 - - - - 43
Rörelseresultat, EBITDA 74 182 90 120 -34 344 211 485 490 518
Nettoomsättningförändring -1,97% -0,39% -0,78% 9,19% 7,12% 3,69% 1,27% 3,97% 6,15% -%
Du Pont-modellen 1,08% 1,66% 0,26% 4,10% -0,21% 3,45% 9,68% 5,74% 5,46% 15,75%
Vinstmarginal 6,22% 9,31% 1,50% 22,67% -1,27% 23,33% 70,54% 36,28% 38,38% 111,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,48% 100,52% 88,84% 131,80% 132,32% 83,33% 158,21% 75,89% 78,91% 71,12%
Soliditet 19,51% 19,27% 18,53% 20,78% 19,75% 25,03% 22,98% 18,77% 19,81% 19,00%
Kassalikviditet 249,28% 250,39% 208,02% 457,64% 335,64% 165,32% 292,36% 240,09% 185,48% 211,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...