Visa allt om Teddington AB
Visa allt om Teddington AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 046 11 375 10 104 9 735 11 196 9 853 11 775 12 568 12 860 8 046
Övrig omsättning 393 396 366 449 1 943 1 067 - 54 28 414
Rörelseresultat (EBIT) 784 722 1 269 361 1 558 319 296 644 1 125 851
Resultat efter finansnetto 786 723 1 270 392 1 626 370 299 684 1 171 876
Årets resultat 22 8 1 094 62 885 225 224 389 686 620
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 144 210 216 311 124 140 223 319 267
Omsättningstillgångar 5 614 4 756 3 926 3 581 5 722 4 208 4 411 4 968 5 031 4 099
Tillgångar 5 800 4 899 4 136 3 797 6 033 4 331 4 551 5 191 5 351 4 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 316 1 294 1 287 192 1 230 345 344 509 806 740
Obeskattade reserver 300 300 300 1 240 1 196 782 724 752 624 427
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Långfristiga skulder 1 693 1 100 600 0 1 217 1 223 1 408 1 678 1 636 1 546
Kortfristiga skulder 2 490 2 205 1 949 2 364 2 390 1 981 2 075 2 203 2 285 1 654
Skulder och eget kapital 5 800 4 899 4 136 3 797 6 033 4 331 4 551 5 191 5 351 4 365
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 661 758 241 234 361 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 704 2 437 1 872 2 407 2 130 1 669 2 482 2 266 1 865 1 463
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 083 1 042 701 891 1 264 1 162 1 340 1 165 1 057 824
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 100 0 224 389 686 620
Omsättning 13 439 11 771 10 470 10 184 13 139 10 920 11 775 12 622 12 888 8 460
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 6 6 8 7 8 8 6 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 631 1 625 1 684 1 623 1 400 1 408 1 472 1 571 2 143 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 499 431 548 530 542 432 416 519 -
Rörelseresultat, EBITDA 877 788 1 335 466 1 649 419 379 777 1 251 953
Nettoomsättningförändring 14,69% 12,58% 3,79% -13,05% 13,63% -16,32% -6,31% -2,27% 59,83% -%
Du Pont-modellen 13,57% 14,76% 30,78% 10,38% 26,98% 8,54% 6,68% 13,43% 21,90% 20,07%
Vinstmarginal 6,03% 6,36% 12,60% 4,05% 14,54% 3,76% 2,58% 5,55% 9,11% 10,89%
Bruttovinstmarginal 46,29% 49,52% 53,28% 52,19% 48,76% 47,32% 43,73% 43,33% 43,13% 46,33%
Rörelsekapital/omsättning 23,95% 22,43% 19,57% 12,50% 29,76% 22,60% 19,84% 22,00% 21,35% 30,39%
Soliditet 26,72% 31,19% 36,77% 29,13% 35,00% 21,27% 19,28% 20,24% 23,46% 24,00%
Kassalikviditet 148,71% 125,85% 113,19% 87,69% 178,33% 147,30% 135,81% 156,51% 167,96% 195,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...