Visa allt om Mattssons Guld Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 691 7 181 7 664 12 434 12 776 11 995 4 652 3 645 3 099 2 807
Övrig omsättning 4 600 40 3 1 78 - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 364 260 -278 72 2 305 1 733 1 216 707 470 301
Resultat efter finansnetto 366 263 -269 89 2 326 2 141 1 217 714 468 298
Årets resultat 373 200 42 60 1 313 1 083 677 395 290 186
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 520 2 523 2 614 3 003 3 031 2 155 615 326 391 459
Omsättningstillgångar 3 366 3 568 3 658 4 003 4 411 3 616 3 480 2 714 2 165 1 909
Tillgångar 5 887 6 091 6 272 7 006 7 442 5 771 4 096 3 040 2 556 2 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 609 3 936 3 891 4 018 4 288 3 276 2 492 2 016 1 711 1 510
Obeskattade reserver 1 485 1 618 1 630 1 966 1 983 1 457 802 516 363 306
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 34 0 0 0 0 0 0 240
Kortfristiga skulder 793 536 718 1 022 1 170 1 039 801 508 481 312
Skulder och eget kapital 5 887 6 091 6 272 7 006 7 442 5 771 4 096 3 040 2 556 2 368
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 416 240 495 372 488 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 225 1 402 1 418 1 558 940 774 547 548 451 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 448 480 482 503 393 321 324 307 324 215
Utdelning till aktieägare 700 700 155 169 330 300 300 200 90 89
Omsättning 6 695 7 781 7 704 12 437 12 777 12 073 4 652 3 645 3 120 2 807
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 230 1 795 1 533 2 487 3 194 3 998 1 551 1 215 1 033 936
Personalkostnader per anställd (tkr) 565 477 386 416 441 447 457 412 423 290
Rörelseresultat, EBITDA 540 617 111 459 2 637 1 811 1 284 772 536 370
Nettoomsättningförändring -6,82% -6,30% -38,36% -2,68% 6,51% 157,85% 27,63% 17,62% 10,40% -%
Du Pont-modellen 6,22% 4,32% -4,29% 1,28% 31,24% 37,08% 29,71% 23,45% 18,47% 12,75%
Vinstmarginal 5,47% 3,66% -3,51% 0,72% 18,20% 17,84% 26,16% 19,56% 15,23% 10,76%
Bruttovinstmarginal 46,00% 41,44% 41,48% 32,86% 45,98% 34,56% 69,71% 69,93% 72,93% 63,34%
Rörelsekapital/omsättning 38,45% 42,22% 38,36% 23,97% 25,37% 21,48% 57,59% 60,52% 54,34% 56,89%
Soliditet 80,98% 85,34% 82,31% 78,03% 77,26% 75,37% 75,27% 78,54% 77,17% 73,07%
Kassalikviditet 125,47% 202,99% 160,45% 139,33% 109,06% 126,66% 89,14% 93,11% 106,65% 84,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...