Visa allt om R R Fastighets Aktiebolag
Visa allt om R R Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 92 356 275 319 732 580 556 1 328
Övrig omsättning 122 78 82 87 86 - - 5 4 12
Rörelseresultat (EBIT) -22 -68 -54 114 51 -139 277 60 59 426
Resultat efter finansnetto -47 -94 -87 71 8 -175 257 30 8 370
Årets resultat -47 -94 -87 67 8 -102 141 12 2 265
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 394 1 426 1 458 1 492 1 526 1 315 1 347 1 375 1 413 1 406
Omsättningstillgångar 123 168 275 687 227 507 686 1 375 452 843
Tillgångar 1 517 1 594 1 732 2 179 1 753 1 821 2 033 2 750 1 865 2 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 209 303 390 323 315 417 300 288 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 73 11 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 320 1 345 1 387 1 399 1 415 1 423 1 431 1 439 1 447 1 455
Kortfristiga skulder 35 40 43 390 15 84 113 1 000 130 379
Skulder och eget kapital 1 517 1 594 1 732 2 179 1 753 1 821 2 033 2 750 1 865 2 249
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 78 76 76 84
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 88 13 26 9 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 28 26 33 30 87
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Omsättning 122 78 174 443 361 319 732 585 560 1 340
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 319 732 580 556 443
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 186 199 259 166 160
Rörelseresultat, EBITDA 12 -34 -19 149 86 -106 316 100 111 486
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -74,16% 29,45% -13,79% -56,42% 26,21% 4,32% -58,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -3,06% 5,42% 3,71% -6,64% 13,77% 2,22% 4,72% 19,39%
Vinstmarginal -% -% -57,61% 33,15% 23,64% -37,93% 38,25% 10,52% 15,83% 32,83%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 252,17% 83,43% 77,09% 132,60% 78,28% 64,66% 57,91% 34,94%
Soliditet 10,68% 13,11% 17,49% 17,90% 18,43% 17,30% 23,16% 11,20% 15,44% 18,45%
Kassalikviditet 351,43% 420,00% 639,53% 176,15% 1 513,33% 603,57% 607,08% 137,50% 347,69% 222,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...