Visa allt om Gren & Karlsson Firmware Aktiebolag
Visa allt om Gren & Karlsson Firmware Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -167 -235 -231 -184 -99 -132 -68 -73 -85 -45
Resultat efter finansnetto -167 -235 -231 -184 -99 -132 -68 -73 -85 -45
Årets resultat 0 0 0 -223 -100 -136 -72 -73 -85 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 756 824 882 1 018 718 732 689 676 676 676
Omsättningstillgångar 443 375 319 232 489 474 527 528 535 15 279
Tillgångar 1 199 1 199 1 201 1 250 1 207 1 206 1 216 1 204 1 211 15 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190
Obeskattade reserver 0 0 0 48 9 8 4 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 11 12 8 8 22 14 21 14 765
Skulder och eget kapital 1 199 1 199 1 201 1 250 1 207 1 206 1 216 1 204 1 211 15 956
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -167 -235 -231 -184 -99 -132 -68 -73 -85 -44
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,25% 99,25% 99,08% 98,03% 99,14% 99,16% 98,10% 98,84% 98,27% 7,46%
Kassalikviditet 4 922,22% 4 166,67% 2 900,00% 1 933,33% 6 112,50% 5 925,00% 2 395,45% 3 771,43% 2 547,62% 103,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...