Visa allt om RAMKIW Aktiebolag
Visa allt om RAMKIW Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 10 16 27 23 35 53 56 189 316
Övrig omsättning - - - - - 211 455 76 - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -24 -98 -99 -131 -93 -99 -140 -161 -117
Resultat efter finansnetto -10 -24 -102 -107 -130 -164 -99 -163 -101 -93
Årets resultat -10 -24 -102 -107 -130 -164 -99 -163 -101 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 48 190 449 512 905 927 582 583
Omsättningstillgångar 103 104 112 83 92 146 150 230 301 407
Tillgångar 103 104 160 273 541 658 1 055 1 156 883 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 69 94 195 302 433 596 695 858 959
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 0 0 63 64 65 400 400 0 0
Kortfristiga skulder 10 34 67 14 175 161 58 61 25 31
Skulder och eget kapital 103 104 160 273 541 658 1 055 1 156 883 990
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 8 15 16 15 8 8 14 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 10 16 27 23 246 508 132 189 316
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 16 27 - - - - 189 316
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 9 16 - - - - 31 43
Rörelseresultat, EBITDA -10 -24 -50 -51 -83 -29 -77 -118 -139 -86
Nettoomsättningförändring 0,00% -37,50% -40,74% 17,39% -34,29% -33,96% -5,36% -70,37% -40,19% -%
Du Pont-modellen -9,71% -23,08% -60,63% -33,70% -23,11% -14,13% -9,38% -11,25% -11,44% -9,39%
Vinstmarginal -100,00% -240,00% -606,25% -340,74% -543,48% -265,71% -186,79% -232,14% -53,44% -29,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,94%
Rörelsekapital/omsättning 930,00% 700,00% 281,25% 255,56% -360,87% -42,86% 173,58% 301,79% 146,03% 118,99%
Soliditet 58,25% 66,35% 58,75% 71,43% 55,82% 65,81% 56,49% 60,12% 97,17% 96,87%
Kassalikviditet 1 030,00% 305,88% 167,16% 592,86% 52,57% 90,68% 258,62% 377,05% 1 204,00% 1 312,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...