Visa allt om Trio Tryck Aktiebolag
Visa allt om Trio Tryck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 825 12 395 9 614 10 962 11 154 10 233 9 703 8 090 7 676 8 886
Övrig omsättning 267 340 318 338 765 249 - 31 - 138
Rörelseresultat (EBIT) 856 373 -57 730 1 145 566 608 -287 -203 443
Resultat efter finansnetto 867 358 -89 806 1 133 563 583 -346 -286 400
Årets resultat 480 270 64 435 319 228 310 32 39 129
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 500 1 836 2 200 2 438 2 795 1 313 1 624 1 825 2 383 2 933
Omsättningstillgångar 4 181 3 371 2 899 3 193 2 779 2 628 1 859 1 561 1 640 2 050
Tillgångar 5 682 5 207 5 099 5 630 5 575 3 941 3 483 3 386 4 022 4 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 526 2 046 1 776 1 712 1 277 1 958 1 730 1 421 1 388 1 349
Obeskattade reserver 1 505 1 265 1 265 1 433 1 187 496 250 100 500 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 400 700 1 000 0 184 619 828 1 445
Kortfristiga skulder 1 650 1 796 1 658 1 784 2 110 1 486 1 318 1 247 1 306 1 338
Skulder och eget kapital 5 682 5 207 5 099 5 630 5 575 3 941 3 483 3 386 4 022 4 982
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 323 318 318 300 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 495 3 221 2 939 2 992 2 970 2 621 2 556 2 281 2 192 2 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 440 1 291 1 237 1 140 1 118 1 252 1 236 1 093 1 074 1 034
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 092 12 735 9 932 11 300 11 919 10 482 9 703 8 121 7 676 9 024
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 383 1 240 961 1 096 1 115 1 137 1 078 899 853 987
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 457 420 418 413 428 431 392 381 393
Rörelseresultat, EBITDA 1 192 737 300 1 088 1 492 877 921 271 395 930
Nettoomsättningförändring 11,54% 28,93% -12,30% -1,72% 9,00% 5,46% 19,94% 5,39% -13,62% -%
Du Pont-modellen 15,38% 7,18% -1,12% 15,20% 21,36% 14,46% 17,46% -8,42% -5,00% 8,99%
Vinstmarginal 6,32% 3,02% -0,59% 7,81% 10,68% 5,57% 6,27% -3,52% -2,62% 5,04%
Bruttovinstmarginal 65,06% 64,59% 71,10% 69,80% 68,51% 68,97% 71,72% 70,69% 70,91% 68,07%
Rörelsekapital/omsättning 18,31% 12,71% 12,91% 12,85% 6,00% 11,16% 5,58% 3,88% 4,35% 8,01%
Soliditet 65,12% 58,24% 54,18% 49,17% 38,60% 58,96% 54,96% 44,09% 43,46% 39,36%
Kassalikviditet 239,15% 178,40% 167,61% 173,99% 128,96% 172,48% 135,81% 119,49% 119,98% 147,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...