Visa allt om DB-LUX Aktiebolag
Visa allt om DB-LUX Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 214 2 453 1 785 2 386 3 009 1 925 2 372 1 201 1 195 1 556
Övrig omsättning - - - - - 36 - 212 7 160
Rörelseresultat (EBIT) 237 -64 14 38 455 53 -190 11 -125 233
Resultat efter finansnetto 236 -64 8 37 447 48 -235 7 -128 231
Årets resultat 138 9 4 16 323 30 -235 3 -5 137
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 862 1 828 1 970 2 107 2 127 2 122 992 863 884 671
Omsättningstillgångar 426 354 473 281 696 511 531 661 506 600
Tillgångar 2 289 2 182 2 443 2 388 2 824 - 1 523 1 524 1 389 1 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 590 581 577 561 238 208 443 440 445
Obeskattade reserver 55 0 78 78 69 0 0 0 0 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 917 931 780 681 302
Kortfristiga skulder 1 505 1 591 1 784 1 733 2 194 337 383 301 268 399
Skulder och eget kapital 2 289 2 182 2 443 2 388 2 824 - 1 523 1 524 1 389 1 270
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 214 2 453 1 785 2 386 3 009 1 961 2 372 1 413 1 202 1 716
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 214 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 274 78 151 175 1 332 589 261 392 254 715
Nettoomsättningförändring 31,02% 37,42% -25,19% -20,70% 56,31% -18,84% 97,50% 0,50% -23,20% -%
Du Pont-modellen 10,44% -2,80% 0,61% 1,88% 16,18% -% -12,08% 0,79% -9,00% 18,35%
Vinstmarginal 7,44% -2,49% 0,84% 1,89% 15,19% 4,00% -7,76% 1,00% -10,46% 14,97%
Bruttovinstmarginal 43,78% 35,47% 36,53% 33,57% 77,57% 57,97% 64,59% 93,42% 79,67% 95,24%
Rörelsekapital/omsättning -33,57% -50,43% -73,45% -60,85% -49,78% 9,04% 6,24% 29,98% 19,92% 12,92%
Soliditet 33,72% 27,04% 26,14% 26,57% 21,67% -% 13,66% 29,07% 31,68% 42,13%
Kassalikviditet 28,31% 22,25% 26,51% 16,21% 31,72% 151,63% 138,64% 219,60% 188,81% 150,38%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-08: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...