Visa allt om Trygve Elofsson Aktiebolag
Visa allt om Trygve Elofsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 14 12 13 21 47 36 33 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 2 -9 -2 6 28 20 1 -14
Resultat efter finansnetto 0 0 162 24 -88 160 -91 166 -14 135
Årets resultat 0 0 184 22 -68 181 -3 107 -9 96
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 12 14 16 18 8 8 6
Omsättningstillgångar 100 100 1 137 1 064 1 047 1 177 1 068 1 160 970 1 183
Tillgångar 100 100 1 137 1 076 1 061 1 193 1 086 1 168 977 1 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 1 137 953 931 999 818 822 715 874
Obeskattade reserver 0 0 0 60 60 90 130 270 245 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 52 38 26 40 23 0 3
Kortfristiga skulder 0 0 0 11 33 79 98 54 17 52
Skulder och eget kapital 100 100 1 137 1 076 1 061 1 193 1 086 1 168 977 1 188
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 20 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 0 0 14 12 13 21 47 36 33 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 5 -6 1 9 31 20 1 -14
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 16,67% -7,69% -38,10% -55,32% 30,56% 9,09% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 14,25% 2,23% 0,66% 13,41% 3,87% 14,21% 1,23% -%
Vinstmarginal -% -% 1 157,14% 200,00% 53,85% 761,90% 89,36% 461,11% 36,36% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 91,67% 92,31% 100,00% 97,87% 100,00% 93,94% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 8 121,43% 8 775,00% 7 800,00% 5 228,57% 2 063,83% 3 072,22% 2 887,88% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 92,68% 91,92% 89,30% 83,94% 87,02% 91,24% 89,33%
Kassalikviditet -% -% -% 9 672,73% 3 172,73% 1 489,87% 1 089,80% 2 148,15% 5 705,88% 2 275,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...