Visa allt om Bergengren Dialogic Aktiebolag
Visa allt om Bergengren Dialogic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 845 642 659 750 839 682 703 574 506 665
Övrig omsättning - - - 55 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 212 58 88 233 306 173 222 32 10 79
Resultat efter finansnetto 212 66 75 238 262 156 206 -19 -63 16
Årets resultat 119 34 35 129 126 115 152 -21 -63 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 7 62 121 164
Omsättningstillgångar 1 337 1 099 1 044 1 056 1 065 860 734 496 642 536
Tillgångar 1 337 1 099 1 044 1 056 1 065 863 740 558 763 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 790 671 637 601 473 347 232 80 101 164
Obeskattade reserver 237 180 161 137 76 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 260 260 260 260 260 260
Kortfristiga skulder 311 248 246 317 257 256 248 218 402 276
Skulder och eget kapital 1 337 1 099 1 044 1 056 1 065 863 740 558 763 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 319 - - 301 - 258 141 217 205 243
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 286 298 0 264 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 100 90 94 94 89 83 55 82 71 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättning 845 642 659 805 839 682 703 574 506 665
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 659 750 839 682 703 574 506 665
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 418 429 379 362 217 319 292 345
Rörelseresultat, EBITDA 212 58 88 233 309 176 277 91 69 135
Nettoomsättningförändring 31,62% -2,58% -12,13% -10,61% 23,02% -2,99% 22,47% 13,44% -23,91% -%
Du Pont-modellen 18,18% 6,46% 9,00% 23,11% 26,10% 20,51% 30,81% 1,08% -5,37% 5,43%
Vinstmarginal 28,76% 11,06% 14,26% 32,53% 33,13% 25,95% 32,43% 1,05% -8,10% 5,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 121,42% 132,55% 121,09% 98,53% 96,31% 88,56% 69,13% 48,43% 47,43% 39,10%
Soliditet 72,91% 73,83% 73,04% 66,47% 49,67% 40,21% 31,35% 14,34% 13,24% 23,43%
Kassalikviditet 429,90% 443,15% 424,39% 333,12% 414,40% 335,94% 295,97% 227,52% 159,70% 194,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...