Visa allt om Nicomo Aktiebolag
Visa allt om Nicomo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 383 248 486 438 306 185 108 178 210 277
Övrig omsättning - - - - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 200 -44 199 197 62 59 1 -38 1 73
Resultat efter finansnetto 200 -44 200 199 64 60 1 -38 2 73
Årets resultat 122 -9 155 135 64 60 1 -38 2 73
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 6 11 17 7 9
Omsättningstillgångar 347 171 434 383 266 216 147 140 184 206
Tillgångar 347 171 434 383 270 222 159 156 191 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 119 283 288 233 169 109 108 146 144
Obeskattade reserver 47 0 35 35 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 52 116 59 36 53 50 48 45 71
Skulder och eget kapital 347 171 434 383 270 222 159 156 191 215
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 0 155 160 0 0 0 0 0 0
Omsättning 383 248 486 438 306 186 108 178 210 277
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 383 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 19 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 200 -44 199 200 65 64 6 -33 3 86
Nettoomsättningförändring 54,44% -48,97% 10,96% 43,14% 65,41% 71,30% -39,33% -15,24% -24,19% -%
Du Pont-modellen 57,64% -25,15% 46,08% 51,96% 23,70% 26,58% 0,63% -23,72% 1,05% 33,95%
Vinstmarginal 52,22% -17,34% 41,15% 45,43% 20,92% 31,89% 0,93% -20,79% 0,95% 26,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,93% 47,98% 65,43% 73,97% 75,16% 88,11% 89,81% 51,69% 66,19% 48,74%
Soliditet 80,02% 69,59% 71,50% 81,93% 86,30% 76,13% 68,55% 69,23% 76,44% 66,98%
Kassalikviditet 578,33% 328,85% 374,14% 649,15% 738,89% 407,55% 294,00% 291,67% 408,89% 290,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...