Visa allt om CR Förmånsleasing Aktiebolag
Visa allt om CR Förmånsleasing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 218 087 240 753 191 273 116 147 297 637 172 869 109 921 248 016 329 839 224 914
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 061 567 350 1 369 -12 644 2 083 7 735 -16 677 15 -3 864
Resultat efter finansnetto -919 1 221 1 348 1 461 -8 039 4 352 8 403 -10 005 985 -4 265
Årets resultat -919 1 221 519 1 103 -5 256 3 797 6 349 -5 737 710 -4 265
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 576 131 4 585 131 135 1 134 750 3 825 3 502
Omsättningstillgångar 6 529 10 805 12 051 15 007 9 789 17 360 12 752 9 822 25 168 22 920
Tillgångar 6 571 11 381 12 182 19 592 9 920 17 495 13 886 10 572 28 993 26 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 309 6 228 10 560 8 856 8 003 14 385 12 588 6 239 11 976 10 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 873 0 0 0 1 732 0 0
Kortfristiga skulder 4 262 5 153 1 622 7 863 1 917 3 110 1 298 2 601 17 017 16 300
Skulder och eget kapital 6 571 11 381 12 182 19 592 9 920 17 495 13 886 10 572 28 993 26 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 3 000 1 500 400 250 1 125 2 000 0 0 480
Omsättning 218 087 240 753 191 273 116 147 297 637 172 869 109 921 248 016 329 839 224 914
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 007 621 404 1 423 -12 611 2 115 7 949 -16 464 324 -3 488
Nettoomsättningförändring -9,41% 25,87% 64,68% -60,98% 72,17% 57,27% -55,68% -24,81% 46,65% -%
Du Pont-modellen -11,37% 12,06% 13,57% 8,46% -79,22% 25,72% 61,05% -92,04% 5,67% -12,99%
Vinstmarginal -0,34% 0,57% 0,86% 1,43% -2,64% 2,60% 7,71% -3,92% 0,50% -1,53%
Bruttovinstmarginal -0,88% 0,29% 0,26% 1,30% -4,22% 1,27% 7,46% -6,63% 0,15% -1,54%
Rörelsekapital/omsättning 1,04% 2,35% 5,45% 6,15% 2,64% 8,24% 10,42% 2,91% 2,47% 2,94%
Soliditet 35,14% 54,72% 86,69% 45,20% 80,68% 82,22% 90,65% 59,01% 41,31% 38,31%
Kassalikviditet 37,35% 131,11% 607,03% 87,10% 405,11% 387,46% 813,10% 218,61% 93,88% 61,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...