Visa allt om Redux Invest Aktiebolag
Visa allt om Redux Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 135 177 186 303 448 378 319 373 552 436
Övrig omsättning - 32 - - 14 68 2 - 867 898
Rörelseresultat (EBIT) -122 -97 -243 -131 -112 -830 -405 -448 -343 -4 875
Resultat efter finansnetto 178 81 134 146 116 -386 132 184 189 -3 925
Årets resultat 178 81 134 146 116 -386 132 184 189 -2 746
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 525 716 527 552 787 883 1 482 1 312 1 008 606
Omsättningstillgångar 5 452 5 292 5 430 5 012 5 588 6 320 6 576 7 238 8 967 10 238
Tillgångar 5 977 6 007 5 956 5 564 6 375 7 202 8 058 8 550 9 975 10 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 387 2 209 2 129 1 995 1 849 1 732 2 119 1 987 1 803 1 614
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 500 500 1 090 1 890 2 274 2 564 4 324 4 241
Kortfristiga skulder 3 090 3 298 3 328 3 069 3 436 3 580 3 666 3 999 3 848 4 989
Skulder och eget kapital 5 977 6 007 5 956 5 564 6 375 7 202 8 058 8 550 9 975 10 844
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 135 209 186 303 462 446 321 373 1 419 1 334
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 186 303 448 378 319 373 552 436
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 8 5 37 37 36 35 51 62
Rörelseresultat, EBITDA -122 -97 -243 -126 -106 -823 -397 -435 -337 -4 869
Nettoomsättningförändring -23,73% -4,84% -38,61% -32,37% 18,52% 18,50% -14,48% -32,43% 26,61% -%
Du Pont-modellen 3,46% 1,40% 2,62% 2,61% 2,54% -3,12% 3,30% 4,67% 4,62% -30,96%
Vinstmarginal 153,33% 47,46% 83,87% 47,85% 36,16% -59,52% 83,39% 106,97% 83,51% -769,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 90,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,13%
Rörelsekapital/omsättning 1 749,63% 1 126,55% 1 130,11% 641,25% 480,36% 724,87% 912,23% 868,36% 927,36% 1 203,90%
Soliditet 39,94% 36,77% 35,75% 35,86% 29,00% 24,05% 26,30% 23,24% 18,08% 14,88%
Kassalikviditet 176,44% 160,46% 163,16% 163,31% 162,63% 176,54% 179,38% 181,00% 233,03% 205,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...