Visa allt om ATTRAKTOR Aktiebolag
Visa allt om ATTRAKTOR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 886 259 167 287 363 0 189 1 332 20 809 70 855
Övrig omsättning - - - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 373 199 30 168 -323 -19 82 -1 862 -1 379 576
Resultat efter finansnetto 649 538 143 220 -228 -9 95 -1 779 -1 524 605
Årets resultat 649 538 143 220 -228 -9 95 -1 779 -1 381 358
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 9 16 23
Omsättningstillgångar 5 111 4 511 4 298 4 172 3 489 2 311 2 251 1 823 4 096 5 840
Tillgångar 5 111 4 511 4 298 4 172 3 489 2 311 2 254 1 832 4 113 5 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 126 877 506 363 143 162 252 156 126 958
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 986 3 635 3 792 3 809 3 346 2 149 2 002 1 676 3 985 4 762
Skulder och eget kapital 5 111 4 511 4 298 4 172 3 489 2 311 2 254 1 832 4 113 5 863
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 600 400 0 0 0 0 80 0 0 80
Omsättning 886 259 167 287 363 2 189 1 332 20 809 70 855
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 373 199 30 168 -323 -17 89 -1 855 -1 372 586
Nettoomsättningförändring 242,08% 55,09% -41,81% -20,94% -% -100,00% -85,81% -93,60% -70,63% -%
Du Pont-modellen 12,89% 12,48% 4,07% 6,26% -5,13% -% 6,57% -92,52% -32,39% 12,04%
Vinstmarginal 74,38% 217,37% 104,79% 90,94% -49,31% -% 78,31% -127,25% -6,40% 1,00%
Bruttovinstmarginal 44,36% 84,94% 44,31% 63,76% -85,12% -% 57,67% -137,69% -6,55% 0,87%
Rörelsekapital/omsättning 126,98% 338,22% 302,99% 126,48% 39,39% -% 131,75% 11,04% 0,53% 1,52%
Soliditet 22,03% 19,44% 11,77% 8,70% 4,10% 7,01% 11,18% 8,52% 3,06% 18,11%
Kassalikviditet 97,57% 102,94% 92,27% 87,61% 81,92% 44,39% 44,66% 56,09% 4,34% 4,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...