Visa allt om Nyhlins Hälso- och sjukvårdspraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 542 420 48 15 81 87 27 69 48 117
Övrig omsättning 1 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 469 378 1 -20 23 29 -40 -20 -6 -62
Resultat efter finansnetto 469 378 2 -24 23 29 -41 -37 15 -62
Årets resultat 275 301 2 -24 23 29 -41 -37 15 10
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 25 27 29 31 33 25 28 30 33
Omsättningstillgångar 749 579 123 115 160 148 132 178 214 201
Tillgångar 772 604 150 144 191 180 157 206 244 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 480 434 133 132 176 153 124 166 203 187
Obeskattade reserver 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 165 16 13 15 27 33 40 41 46
Skulder och eget kapital 772 604 150 144 191 180 157 206 244 234
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 7
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 543 421 48 15 81 87 27 69 48 117
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 471 380 3 -18 25 31 -37 -17 -3 -59
Nettoomsättningförändring 29,05% 775,00% 220,00% -81,48% -6,90% 222,22% -60,87% 43,75% -58,97% -%
Du Pont-modellen 60,75% 62,58% 1,33% -13,89% 12,04% 16,67% -24,20% -9,71% 7,79% -25,64%
Vinstmarginal 86,53% 90,00% 4,17% -133,33% 28,40% 34,48% -140,74% -28,99% 39,58% -51,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,54% 98,57% 222,92% 680,00% 179,01% 139,08% 366,67% 200,00% 360,42% 132,48%
Soliditet 73,80% 71,85% 88,67% 91,67% 92,15% 85,00% 78,98% 80,58% 83,20% 79,91%
Kassalikviditet 423,16% 350,91% 768,75% 884,62% 1 066,67% 548,15% 400,00% 445,00% 521,95% 436,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...