Visa allt om Nyhlins Hälso- och sjukvårdspraktik Aktiebolag
Visa allt om Nyhlins Hälso- och sjukvårdspraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 582 542 420 48 15 81 87 27 69 48
Övrig omsättning - 1 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 525 469 378 1 -20 23 29 -40 -20 -6
Resultat efter finansnetto 536 469 378 2 -24 23 29 -41 -37 15
Årets resultat 311 275 301 2 -24 23 29 -41 -37 15
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 23 25 27 29 31 33 25 28 30
Omsättningstillgångar 1 099 749 579 123 115 160 148 132 178 214
Tillgångar 1 122 772 604 150 144 191 180 157 206 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 791 480 434 133 132 176 153 124 166 203
Obeskattade reserver 250 115 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 177 165 16 13 15 27 33 40 41
Skulder och eget kapital 1 122 772 604 150 144 191 180 157 206 244
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 582 543 421 48 15 81 87 27 69 48
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 525 471 380 3 -18 25 31 -37 -17 -3
Nettoomsättningförändring 7,38% 29,05% 775,00% 220,00% -81,48% -6,90% 222,22% -60,87% 43,75% -%
Du Pont-modellen 48,13% 60,75% 62,58% 1,33% -13,89% 12,04% 16,67% -24,20% -9,71% 7,79%
Vinstmarginal 92,78% 86,53% 90,00% 4,17% -133,33% 28,40% 34,48% -140,74% -28,99% 39,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 174,91% 105,54% 98,57% 222,92% 680,00% 179,01% 139,08% 366,67% 200,00% 360,42%
Soliditet 87,88% 73,80% 71,85% 88,67% 91,67% 92,15% 85,00% 78,98% 80,58% 83,20%
Kassalikviditet 1 356,79% 423,16% 350,91% 768,75% 884,62% 1 066,67% 548,15% 400,00% 445,00% 521,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...