Visa allt om SpaVie Aktiebolag
Visa allt om SpaVie Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 312 742 0 0 23
Övrig omsättning - - - - 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -46 -7 -6 -4 -55 192 -18 -13 13
Resultat efter finansnetto -9 21 -7 -7 -4 -55 508 -18 38 43
Årets resultat 29 16 0 0 0 -8 283 -18 38 43
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 38 87 87 87 204 240 102 80 1
Omsättningstillgångar 126 130 66 69 75 333 602 31 71 177
Tillgångar 164 168 153 156 163 537 842 134 151 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 116 100 100 100 100 409 126 144 147
Obeskattade reserver 0 47 47 55 62 87 135 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 5 6 2 1 350 299 8 7 32
Skulder och eget kapital 164 168 153 156 163 537 842 134 151 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 177 316 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 66 102 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 28 312 742 0 0 23
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 312 742 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 253 418 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -46 -7 -6 1 -16 231 -18 -12 15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -57,95% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -10,24% 60,45% -% -% 24,02%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -17,63% 68,60% -% -% 186,96%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -5,45% 40,84% -% -% 630,43%
Soliditet 88,41% 90,87% 89,32% 90,09% 89,38% 30,56% 60,39% 94,03% 95,36% 82,12%
Kassalikviditet 663,16% 2 600,00% 1 100,00% 3 450,00% 7 500,00% 95,14% 201,34% 387,50% 1 014,29% 553,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...