Visa allt om SpaVie Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 312 742 0 0 23 0
Övrig omsättning - - - 28 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -7 -6 -4 -55 192 -18 -13 13 -15
Resultat efter finansnetto 21 -7 -7 -4 -55 508 -18 38 43 -15
Årets resultat 16 0 0 0 -8 283 -18 38 43 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 87 87 87 204 240 102 80 1 3
Omsättningstillgångar 130 66 69 75 333 602 31 71 177 106
Tillgångar 168 153 156 163 537 842 134 151 179 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 100 100 100 100 409 126 144 147 104
Obeskattade reserver 47 47 55 62 87 135 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 6 2 1 350 299 8 7 32 5
Skulder och eget kapital 168 153 156 163 537 842 134 151 179 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 177 316 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 66 102 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 28 312 742 0 0 23 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 312 742 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 253 418 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -46 -7 -6 1 -16 231 -18 -12 15 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -57,95% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -10,24% 60,45% -% -% 24,02% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -17,63% 68,60% -% -% 186,96% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -5,45% 40,84% -% -% 630,43% -%
Soliditet 90,87% 89,32% 90,09% 89,38% 30,56% 60,39% 94,03% 95,36% 82,12% 95,41%
Kassalikviditet 2 600,00% 1 100,00% 3 450,00% 7 500,00% 95,14% 201,34% 387,50% 1 014,29% 553,12% 2 120,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...