Visa allt om Ring-Acke Däckconsult Aktiebolag
Visa allt om Ring-Acke Däckconsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -1 -6 -3 -1 -20 -10
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -1 -6 -2 0 -10 1
Årets resultat 0 0 0 0 -1 -6 -2 0 -10 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 123 123 123 129 129 136 149 170 154 170
Tillgångar 123 123 123 129 129 136 149 170 154 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 85 85 85 84 86 92 94 95 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 38 38 45 45 50 57 75 60 65
Skulder och eget kapital 123 123 123 129 129 136 149 170 154 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -1 -6 -3 -1 -20 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 525,00%
Soliditet 69,11% 69,11% 69,11% 65,89% 65,12% 63,24% 61,74% 55,29% 61,69% 61,76%
Kassalikviditet 323,68% 323,68% 323,68% 286,67% 286,67% 272,00% 261,40% 226,67% 256,67% 261,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...