Visa allt om HIB Royal Crown Group Klittergården Aktiebolag
Visa allt om HIB Royal Crown Group Klittergården Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -5 -4 -7 -6 -4 -5 -6 -7 -6
Resultat efter finansnetto -4 -5 -4 -7 -6 -13 -5 -6 -7 -6
Årets resultat -4 -5 -4 0 0 -13 -5 -6 -7 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Omsättningstillgångar 589 589 594 605 599 592 577 576 576 576
Tillgångar 590 590 595 605 600 593 577 577 577 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 544 547 552 556 556 556 518 522 529 535
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 42 42 50 43 37 60 55 49 42
Skulder och eget kapital 590 590 595 605 600 593 577 577 577 577
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -5 -4 -7 -6 -4 -5 -6 -7 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,20% 92,71% 92,77% 91,90% 92,67% 93,76% 89,77% 90,47% 91,68% 92,72%
Kassalikviditet 1 280,43% 1 402,38% 1 414,29% 1 210,00% 1 393,02% 1 600,00% 961,67% 1 047,27% 1 175,51% 1 371,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...