Visa allt om Benstocken's Företagscenter Aktiebolag
Visa allt om Benstocken's Företagscenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 2 -2 -3 -2 -2
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 2 -2 -3 -2 -2
Årets resultat 0 0 0 0 0 2 -2 -3 -2 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 80 80 80 80 80 80 80 82 84 86
Tillgångar 80 80 80 80 80 80 80 82 84 86
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 80 80 80 80 80 78 79 82 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Skulder och eget kapital 80 80 80 80 80 80 80 82 84 86
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 2 -2 -3 -2 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,50% 96,34% 97,62% 97,67%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 4 000,00% 4 100,00% 4 200,00% 4 300,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...