Visa allt om Proserve Aktiebolag
Visa allt om Proserve Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -4 -7 -5 -17 -5 -6 -5 -4 -4
Resultat efter finansnetto 0 2 -1 1 -11 0 -1 0 -8 -1
Årets resultat 0 2 -1 1 -11 0 -1 0 -8 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 107 102 96 95 94 95 91 88 84 89
Tillgångar 107 102 96 95 94 95 91 88 84 89
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 42 40 41 40 51 51 52 51 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 59 55 54 53 44 40 36 32 29
Skulder och eget kapital 107 102 96 95 94 95 91 88 84 89
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -4 -7 -5 -17 -5 -6 -5 -4 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 39,25% 41,18% 41,67% 43,16% 42,55% 53,68% 56,04% 59,09% 60,71% 67,42%
Kassalikviditet 164,62% 172,88% 174,55% 175,93% 177,36% 215,91% 227,50% 244,44% 262,50% 306,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...