Visa allt om Hönö Sko Aktiebolag
Visa allt om Hönö Sko Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 812 3 850 3 732 3 770 3 792 4 534 4 023 4 000 4 216 5 130
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 328 63 212 144 228 184 339 247 238
Resultat efter finansnetto -21 323 60 201 134 222 177 329 236 222
Årets resultat 140 257 161 141 73 111 90 175 128 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 34 62 91 120 151 75 36 29 35
Omsättningstillgångar 2 067 2 129 1 859 1 933 2 015 1 805 1 625 1 630 1 622 966
Tillgångar 2 096 2 163 1 921 2 024 2 135 1 956 1 700 1 667 1 650 1 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 550 1 410 1 154 993 852 779 668 578 403 276
Obeskattade reserver 102 205 212 359 352 318 250 197 113 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 152 155 304 501 300 300 400 614 261
Kortfristiga skulder 391 397 400 368 430 559 482 491 519 408
Skulder och eget kapital 2 096 2 163 1 921 2 024 2 135 1 956 1 700 1 667 1 650 1 001
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 421 389 304 342 152
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 733 683 714 580 658 285 241 196 136 556
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 330 172 182 140 226 326 183 153 153 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 812 3 850 3 732 3 770 3 792 4 534 4 023 4 000 4 216 5 130
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 953 963 933 1 257 1 264 1 134 1 006 1 333 1 405 1 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 266 215 227 242 296 260 205 218 210 316
Rörelseresultat, EBITDA -10 356 92 241 175 254 188 342 253 250
Nettoomsättningförändring -0,99% 3,16% -1,01% -0,58% -16,37% 12,70% 0,57% -5,12% -17,82% -%
Du Pont-modellen -0,72% 15,16% 3,33% 10,52% 6,79% 11,66% 10,82% 20,58% 14,97% 23,78%
Vinstmarginal -0,39% 8,52% 1,71% 5,65% 3,82% 5,03% 4,57% 8,58% 5,86% 4,64%
Bruttovinstmarginal 40,22% 43,14% 40,41% 37,75% 40,72% 39,85% 36,84% 35,62% 31,36% 36,53%
Rörelsekapital/omsättning 43,97% 44,99% 39,09% 41,51% 41,80% 27,48% 28,41% 28,48% 26,16% 10,88%
Soliditet 77,75% 72,58% 68,68% 62,13% 52,06% 51,81% 50,13% 43,18% 29,36% 31,60%
Kassalikviditet 121,23% 80,60% 82,50% 100,54% 29,53% 61,72% 35,06% 35,23% 26,78% 17,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...