Visa allt om HumKa Ekonomi Aktiebolag
Visa allt om HumKa Ekonomi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 5 10 136 4 121 4 050 5 329 6 186 14 515
Övrig omsättning - - 3 - - 112 14 21 254 -
Rörelseresultat (EBIT) -201 -82 -52 -17 35 1 270 -841 -202 625 -486
Resultat efter finansnetto -201 -82 -52 -17 23 1 224 -1 002 -338 504 -648
Årets resultat -201 -82 -52 -17 11 1 197 -1 089 -652 278 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 395 97 147 2 035
Omsättningstillgångar 187 257 276 354 365 774 2 708 2 759 3 448 5 644
Tillgångar 187 257 276 354 365 774 3 103 2 857 3 595 7 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -16 185 266 320 337 326 229 254 682 404
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 67 227 587 535 3 929
Kortfristiga skulder 205 72 10 34 28 382 2 647 2 017 2 379 3 346
Skulder och eget kapital 187 257 276 354 365 774 3 103 2 857 3 595 7 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 497
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 28 1 222 1 875 1 413 691 3 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 9 392 518 515 208 1 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 8 10 136 4 233 4 064 5 350 6 440 14 515
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 5 8 6 3 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 824 506 888 2 062 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 332 308 335 429 438
Rörelseresultat, EBITDA -201 -82 -52 -17 35 1 270 -739 -77 735 287
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -50,00% -92,65% -96,70% 1,75% -24,00% -13,85% -57,38% -%
Du Pont-modellen -% -% -18,84% -4,80% 9,59% 164,08% -27,10% -6,76% 17,39% -6,24%
Vinstmarginal -% -% -1 040,00% -170,00% 25,74% 30,82% -20,77% -3,62% 10,10% -3,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -680,00% -10,00% 41,18% 82,36% 86,42% 90,15% 68,36% 65,06%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 5 320,00% 3 200,00% 247,79% 9,51% 1,51% 13,92% 17,28% 15,83%
Soliditet -8,56% 71,98% 96,38% 90,40% 92,33% 42,12% 7,38% 8,89% 18,97% 5,26%
Kassalikviditet 91,22% 356,94% 2 760,00% 1 041,18% 1 303,57% 202,62% 102,30% 136,79% 144,93% 168,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...