Visa allt om Ulla Norenius Buss Aktiebolag
Visa allt om Ulla Norenius Buss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 746 1 295 1 261 1 052 868 932 746 781 725 666
Övrig omsättning - 16 52 - 30 - 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 468 228 372 136 85 98 1 45 25 -44
Resultat efter finansnetto 461 215 360 112 87 98 7 47 17 -51
Årets resultat 215 75 154 39 47 58 12 26 12 -51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 671 830 509 600 691 52 58 120 190 261
Omsättningstillgångar 1 403 993 906 616 681 602 427 406 367 376
Tillgångar 2 074 1 823 1 415 1 216 1 371 654 485 526 557 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 934 789 713 559 520 473 415 422 396 385
Obeskattade reserver 560 376 259 98 42 20 0 10 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 265 401 275 346 451 4 5 2 23 111
Kortfristiga skulder 315 257 168 212 359 157 65 92 138 142
Skulder och eget kapital 2 074 1 823 1 415 1 216 1 371 654 485 526 557 637
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 361 271 275 278 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 526 458 328 355 336 5 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 221 192 146 156 160 167 135 140 131 127
Utdelning till aktieägare 100 70 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 1 746 1 311 1 313 1 052 898 932 764 781 725 666
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 873 648 1 261 1 052 868 932 746 781 725 666
Personalkostnader per anställd (tkr) 381 333 488 523 503 550 419 415 409 425
Rörelseresultat, EBITDA 627 349 463 227 91 104 63 115 96 26
Nettoomsättningförändring 34,83% 2,70% 19,87% 21,20% -6,87% 24,93% -4,48% 7,72% 8,86% -%
Du Pont-modellen 22,76% 12,56% 26,43% 11,27% 6,35% 14,98% 1,65% 10,27% 5,39% -5,81%
Vinstmarginal 27,03% 17,68% 29,66% 13,02% 10,02% 10,52% 1,07% 6,91% 4,14% -5,56%
Bruttovinstmarginal 84,31% 84,63% 79,94% 79,09% 73,73% 80,04% 71,85% 77,72% 78,90% 76,43%
Rörelsekapital/omsättning 62,31% 56,83% 58,52% 38,40% 37,10% 47,75% 48,53% 40,20% 31,59% 35,14%
Soliditet 66,09% 59,37% 64,67% 51,91% 40,19% 74,58% 85,57% 81,60% 71,10% 60,44%
Kassalikviditet 445,40% 386,38% 539,29% 290,57% 189,69% 383,44% 656,92% 441,30% 265,94% 264,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...