Visa allt om Torgboden i Bollnäs Aktiebolag
Visa allt om Torgboden i Bollnäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 898 2 465 1 651 2 229 2 504 2 267 2 354 3 052 3 024 2 839
Övrig omsättning - 7 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 697 510 -60 167 -62 60 -200 34 14 51
Resultat efter finansnetto 697 508 -79 147 -73 46 -214 27 7 45
Årets resultat 399 356 -79 138 -73 46 -214 18 50 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 4 6 8 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 451 1 643 1 003 1 189 822 1 084 976 1 290 1 431 1 697
Tillgångar 2 451 1 644 1 007 1 195 830 1 084 976 1 290 1 431 1 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 130 731 375 454 316 389 343 557 604 619
Obeskattade reserver 261 91 0 0 0 0 0 0 0 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 200 195 96 18 66 114 0 0 0
Kortfristiga skulder 960 622 437 645 496 629 519 733 828 1 014
Skulder och eget kapital 2 451 1 644 1 007 1 195 830 1 084 976 1 290 1 431 1 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 121 300 293 321 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 20 43
Löner till övriga anställda 441 140 364 496 641 418 376 314 260 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 160 46 104 165 199 169 237 239 204 187
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
Omsättning 3 898 2 472 1 651 2 229 2 504 2 267 2 354 3 052 3 024 2 839
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 949 1 233 826 1 115 1 252 1 134 1 177 1 526 1 512 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 101 235 315 381 308 400 394 398 367
Rörelseresultat, EBITDA 698 512 -58 169 -62 60 -200 34 14 51
Nettoomsättningförändring 58,13% 49,30% -25,93% -10,98% 10,45% -3,70% -22,87% 0,93% 6,52% -%
Du Pont-modellen 28,44% 31,02% -5,96% 13,97% -7,47% 5,54% -20,49% 2,71% 1,12% 3,12%
Vinstmarginal 17,88% 20,69% -3,63% 7,49% -2,48% 2,65% -8,50% 1,15% 0,53% 1,87%
Bruttovinstmarginal 42,92% 43,00% 48,46% 50,83% 42,29% 45,92% 44,48% 40,69% 40,44% 39,38%
Rörelsekapital/omsättning 38,25% 41,42% 34,28% 24,41% 13,02% 20,07% 19,41% 18,25% 19,94% 24,06%
Soliditet 54,41% 48,78% 37,24% 37,99% 38,07% 35,89% 35,14% 43,18% 42,21% 39,23%
Kassalikviditet 155,94% 140,68% 100,00% 90,23% 47,38% 87,76% 99,61% 68,62% 89,13% 109,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...