Visa allt om L.O.A.B.-Invest Aktiebolag
Visa allt om L.O.A.B.-Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -87 -74 -79 -78 -73 -20 -14 -33 -34
Resultat efter finansnetto -3 -13 -76 -29 -82 -74 -21 -14 -35 -36
Årets resultat 1 175 1 090 534 543 394 458 654 307 226 125
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 361 2 839 1 661 1 707 1 752 1 182 1 053 1 000 1 000 1 002
Omsättningstillgångar 69 153 381 224 40 479 613 72 24 19
Tillgångar 3 430 2 992 2 042 1 930 1 792 1 661 1 666 1 072 1 024 1 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 538 1 363 773 739 547 652 895 741 784 678
Obeskattade reserver 1 764 1 565 1 255 1 120 890 710 510 220 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 129 64 14 71 162 298 262 112 140 343
Skulder och eget kapital 3 430 2 992 2 042 1 930 1 792 1 661 1 666 1 072 1 024 1 020
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 400 1 000 500 500 350 500 700 500 350 120
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -36 -42 -29 -34 -33 -28 -20 -14 -31 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 84,95% 86,35% 85,79% 81,06% 67,13% 70,76% 76,28% 83,90% 83,59% 66,47%
Kassalikviditet 53,49% 239,06% 2 721,43% 315,49% 24,69% 160,74% 233,97% 64,29% 17,14% 5,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...