Visa allt om PODAB Fastighets AB
Visa allt om PODAB Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 305 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 600 1 200 1 445
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 563 494 495 460 487 217 166 247 232 -7 872
Resultat efter finansnetto 425 327 270 207 253 100 35 -220 21 -8 303
Årets resultat 332 235 211 149 186 73 28 -2 340 472 -6 472
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 321 8 247 8 775 9 302 9 604 5 030 5 808 6 620 7 703 8 476
Omsättningstillgångar 318 184 186 151 245 467 970 379 2 117 219
Tillgångar 13 640 8 431 8 961 9 454 9 849 5 497 6 778 6 999 9 820 8 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 432 2 101 1 416 1 205 960 774 701 673 3 013 1 839
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Avsättningar (tkr) 81 0 450 470 586 611 766 921 1 201 1 366
Långfristiga skulder 9 820 5 581 6 372 7 059 6 901 2 500 3 500 3 500 4 300 4 173
Kortfristiga skulder 1 307 750 724 719 1 401 1 612 1 811 1 905 1 307 1 305
Skulder och eget kapital 13 640 8 431 8 961 9 454 9 849 5 497 6 778 6 999 9 820 8 695
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 305 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 600 1 200 1 445
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 738 1 022 1 023 988 1 006 1 030 979 1 330 1 049 -7 043
Nettoomsättningförändring 8,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -25,00% 33,33% -16,96% -%
Du Pont-modellen 4,13% 5,87% 5,54% 4,88% 4,99% 3,95% 2,45% 3,54% 2,36% -90,53%
Vinstmarginal 43,22% 41,25% 41,33% 38,42% 40,92% 18,08% 13,83% 15,50% 19,33% -544,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -75,79% -47,17% -44,83% -47,33% -96,33% -95,42% -70,08% -95,38% 67,50% -75,16%
Soliditet 17,83% 24,92% 15,80% 12,75% 9,75% 14,08% 10,34% 9,62% 30,68% 21,26%
Kassalikviditet 24,33% 24,53% 25,69% 21,00% 17,49% 28,97% 53,56% 19,90% 161,97% 16,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...