Visa allt om Gellborns Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 436 1 686 1 686 1 913 1 905 1 861 1 879 2 208 1 946 1 781
Övrig omsättning - - - - - - - 43 - 50
Rörelseresultat (EBIT) -200 -5 -3 73 1 57 -24 264 113 82
Resultat efter finansnetto -199 -5 -2 73 1 56 -24 264 113 79
Årets resultat -199 -4 -2 52 0 40 -2 189 77 41
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 8 96 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 357 659 625 706 577 674 611 798 639 526
Tillgångar 363 667 722 706 577 674 611 798 639 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 441 446 448 396 396 356 508 353 276
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 226 276 258 181 278 255 267 263 227
Skulder och eget kapital 363 667 722 706 577 674 611 798 639 526
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 300 300 300 280 288 252 246 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 580 300 300 300 300 280 288 252 246 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 291 157 239 239 241 228 236 238 216 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 33 0
Omsättning 1 436 1 686 1 686 1 913 1 905 1 861 1 879 2 251 1 946 1 831
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 718 843 843 957 953 931 940 1 104 973 891
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 453 427 428 432 401 417 383 364 346
Rörelseresultat, EBITDA -198 -3 19 73 1 57 -24 264 113 111
Nettoomsättningförändring -14,83% 0,00% -11,87% 0,42% 2,36% -0,96% -14,90% 13,46% 9,26% -%
Du Pont-modellen -54,82% -0,60% -0,28% 10,48% 0,17% 8,46% -3,76% 33,08% 17,68% 15,59%
Vinstmarginal -13,86% -0,24% -0,12% 3,87% 0,05% 3,06% -1,22% 11,96% 5,81% 4,60%
Bruttovinstmarginal 65,60% 70,28% 66,07% 63,30% 63,41% 63,89% 63,17% 59,83% 61,51% 60,30%
Rörelsekapital/omsättning 16,36% 25,68% 20,70% 23,42% 20,79% 21,28% 18,95% 24,05% 19,32% 16,79%
Soliditet 66,67% 66,12% 61,77% 63,46% 68,63% 58,75% 58,27% 65,73% 57,83% 55,62%
Kassalikviditet 284,43% 284,96% 222,83% 267,83% 308,84% 238,49% 230,59% 290,64% 231,94% 222,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...