Visa allt om Gellborns Rör Aktiebolag
Visa allt om Gellborns Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 530 1 436 1 686 1 686 1 913 1 905 1 861 1 879 2 208 1 946
Övrig omsättning - - - - - - - - 43 -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -200 -5 -3 73 1 57 -24 264 113
Resultat efter finansnetto -12 -199 -5 -2 73 1 56 -24 264 113
Årets resultat -12 -199 -4 -2 52 0 40 -2 189 77
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 6 8 96 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 323 357 659 625 706 577 674 611 798 639
Tillgångar 327 363 667 722 706 577 674 611 798 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 242 441 446 448 396 396 356 508 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 122 226 276 258 181 278 255 267 263
Skulder och eget kapital 327 363 667 722 706 577 674 611 798 639
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 300 300 300 280 288 252 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 485 580 300 300 300 300 280 288 252 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 207 291 157 239 239 241 228 236 238 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 33
Omsättning 1 530 1 436 1 686 1 686 1 913 1 905 1 861 1 879 2 251 1 946
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 765 718 843 843 957 953 931 940 1 104 973
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 415 453 427 428 432 401 417 383 364
Rörelseresultat, EBITDA -11 -198 -3 19 73 1 57 -24 264 113
Nettoomsättningförändring 6,55% -14,83% 0,00% -11,87% 0,42% 2,36% -0,96% -14,90% 13,46% -%
Du Pont-modellen -3,67% -54,82% -0,60% -0,28% 10,48% 0,17% 8,46% -3,76% 33,08% 17,68%
Vinstmarginal -0,78% -13,86% -0,24% -0,12% 3,87% 0,05% 3,06% -1,22% 11,96% 5,81%
Bruttovinstmarginal 64,51% 65,60% 70,28% 66,07% 63,30% 63,41% 63,89% 63,17% 59,83% 61,51%
Rörelsekapital/omsättning 14,71% 16,36% 25,68% 20,70% 23,42% 20,79% 21,28% 18,95% 24,05% 19,32%
Soliditet 70,34% 66,67% 66,12% 61,77% 63,46% 68,63% 58,75% 58,27% 65,73% 57,83%
Kassalikviditet 319,39% 284,43% 284,96% 222,83% 267,83% 308,84% 238,49% 230,59% 290,64% 231,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...