Visa allt om Stålsmide i Luleå Aktiebolag
Visa allt om Stålsmide i Luleå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 800 17 294 19 585 25 098 28 265 21 195 20 406 31 675 22 752 18 684
Övrig omsättning 4 10 - - - - 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 859 -1 171 -965 963 1 665 -375 65 2 446 1 251 358
Resultat efter finansnetto 2 863 -1 173 -705 943 1 599 -401 38 2 355 1 152 247
Årets resultat 1 868 -820 277 4 6 -12 72 1 126 701 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 738 845 1 449 1 560 1 999 2 561 3 265 3 965 4 157 3 134
Omsättningstillgångar 6 508 3 465 4 184 5 246 6 468 4 517 4 085 6 087 3 783 5 470
Tillgångar 7 246 4 310 5 633 6 807 8 467 7 078 7 349 10 052 7 940 8 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 470 602 1 387 1 110 2 106 2 100 2 112 2 160 1 123 511
Obeskattade reserver 686 0 353 685 1 676 882 1 859 1 932 1 148 974
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 168 110 0 144 268 747 733 946 1 660 825
Kortfristiga skulder 3 923 3 598 3 893 4 868 4 417 3 350 2 646 5 014 4 009 6 295
Skulder och eget kapital 7 246 4 310 5 633 6 807 8 467 7 078 7 349 10 052 7 940 8 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 485 336 331 326 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 5 520 5 441 6 907 7 728 7 112 5 298 5 460 6 044 6 258 5 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 006 2 060 2 595 2 927 2 447 2 187 2 218 2 552 2 898 2 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 0 120 89 89
Omsättning 21 804 17 304 19 585 25 098 28 265 21 195 20 428 31 675 22 752 18 684
Nyckeltal
Antal anställda 16 19 24 25 22 18 18 20 21 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 363 910 816 1 004 1 285 1 178 1 134 1 584 1 083 1 038
Personalkostnader per anställd (tkr) 479 414 409 452 461 462 484 478 442 416
Rörelseresultat, EBITDA 3 293 -686 -373 1 605 2 454 420 967 3 378 1 910 1 025
Nettoomsättningförändring 26,06% -11,70% -21,97% -11,20% 33,36% 3,87% -35,58% 39,22% 21,77% -%
Du Pont-modellen 39,61% -27,05% -11,63% 14,25% 19,75% -5,23% 0,95% 24,76% 15,98% 4,18%
Vinstmarginal 13,17% -6,74% -3,34% 3,86% 5,92% -1,75% 0,34% 7,86% 5,58% 1,93%
Bruttovinstmarginal 70,05% 68,25% 69,79% 69,40% 64,90% 54,95% 65,43% 52,49% 68,99% 64,48%
Rörelsekapital/omsättning 11,86% -0,77% 1,49% 1,51% 7,26% 5,51% 7,05% 3,39% -0,99% -4,42%
Soliditet 41,47% 13,97% 29,51% 23,72% 39,46% 38,85% 47,38% 35,33% 24,55% 14,09%
Kassalikviditet 152,28% 78,04% 85,18% 96,69% 133,94% 112,93% 135,83% 111,57% 82,22% 76,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...