Visa allt om Knäckekärr Holding Aktiebolag
Visa allt om Knäckekärr Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 0 0 12 526 12 000 109 12 000 62 552 62 552 62 951
Övrig omsättning - 149 645 - - - 684 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -150 142 638 -378 -575 -804 728 301 301 295
Resultat efter finansnetto -140 155 672 143 11 -625 738 22 22 -55
Årets resultat -141 154 653 143 34 -691 723 16 16 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 14 900 0 0 0
Omsättningstillgångar 13 979 19 987 19 564 18 633 18 355 18 370 3 471 17 254 17 254 16 841
Tillgångar 13 979 19 987 19 564 18 633 18 355 18 370 18 370 17 254 17 254 16 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 938 10 079 9 925 9 272 9 129 9 786 9 787 9 681 9 681 9 665
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 041 9 909 9 638 9 361 9 225 8 584 8 584 7 574 7 574 7 177
Skulder och eget kapital 13 979 19 987 19 564 18 633 18 355 18 370 18 370 17 254 17 254 16 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 149 645 12 526 12 000 109 12 684 62 552 62 552 62 951
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -150 142 638 -378 -575 -804 728 301 301 295
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 4,38% 10 909,17% -99,09% -80,82% 0,00% -0,63% -%
Du Pont-modellen -0,05% -% -% 1,55% 0,92% -0,68% 6,63% 2,52% 2,52% 2,35%
Vinstmarginal -21,88% -% -% 2,30% 1,41% -114,68% 10,15% 0,70% 0,70% 0,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -655,05% 0,38% 0,48% 0,48% 0,47%
Rörelsekapital/omsättning 12 306,25% -% -% 74,02% 76,08% 8 977,98% -42,61% 15,48% 15,48% 15,35%
Soliditet 28,17% 50,43% 50,73% 49,76% 49,74% 53,27% 53,28% 56,11% 56,11% 57,39%
Kassalikviditet 139,22% 201,71% 202,99% 199,05% 198,97% 214,00% 40,44% 227,81% 227,81% 234,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...